• CHKO Žďárské vrchy

 • Tuto sekci intenzivně připravujeme. Děkujeme za pochopení.


  Na každém výletě do přírody, ať už se chystáme do chráněných území nebo jen tak za humna, je vhodné dodržovat zásady správného výletníka. Pravidla, která platí v CHKO Žďráské vrchy a v dalších zvláště chráněných územích ve správě našeho pracoviště najdete níže.

  Na celém území CHKO je zákonem* zakázáno:

  • tábořit* a rozdělávat ohně mimo místa vyhrazená se souhlasem orgánu ochrany přírody.
  • vjíždět a setrvávat s motorovými vozidly a obytnými přívěsy mimo silnice a místní komunikace a místa vyhrazená se souhlasem orgánu ochrany přírody.

  RP SCHKO Žďárské vrchy spravuje na území CHKO Žďárské vrchy NPR Dářko, Radostínské rašeliniště, Žákovu horu a Ransko. Mimo území CHKO dále Mohelenskou hadcovou step, Divokou Oslavu a Velký Špičák.

  V národních přírodních památkách a přírodních památkách platí zákazy týkající se odchytu, rušení a poškozování zvláště chráněných druhů. Pohyb mimo cesty není zákonem zakázán, na základě předešlého však prosíme o ohleduplnost a zacházky mimo cesty nekonat.

  Na povalovém chodníku naučné stezky Dářská rašeliniště slezte z kola.

  Zvláště chráněné druhy nelovte, netrhejte, nepoškozujte, nerušte uvnitř ani vně zvláště chráněných území. Narazíte-li na volně žijícího živočicha v nouzi, volejte záchrannou stanici v Pavlově (734 309 798) nebo ZS Pasíčka (777 678 777, 774 739 595).

  * zákon O ochraně přírody a krajiny č.114/1992 Sb

  * za táboření je bráno přespávání pod přístřeškem

  Skály CHKO

  Na skalách respektujte omezení horolezecké činnosti, které je pro jednotlivé skály uvedeno na stránkách Českého horolezeckého svazu a na dodatkových tabulkách informačních tabulí skalních MZCHÚ.

  Přístup na skály může být omezen pro všechny návštěvníky v případě zahnízdění zvláště chráněných druhů ptactva. Tato mimořádná omezení najdete na stránkách Českého horolezeckého svazu a budou vyznačená na místě.

  Stráž přírody

  V chráněných územích můžete potkat Stráž ochrany přírody. Strážce je úřední osoba, která má právo:

  • zjišťovat totožnost osob, které porušují předpisy na ochranu přírody
  • ukládat a vybírat blokové pokuty za přestupky na úseku ochrany přírody
  • vstupovat na cizí pozemky
  • zadržet ke zjištění totožnosti osobu podezřelou z porušování předpisů o ochraně přírody a krajiny; přistižené osoby jsou povinny uposlechnout
  • požadovat pomoc nebo součinnost policie
  • pozastavit rušivou činnost

  Členové stráže přírody jsou vybaveni služebním odznakem stráže a průkazem strážce nebo zpravodaje. Jako součást oděvu by měli mít nášivku s nápisem STRÁŽCE nebo STRÁŽ PŘÍRODY případně nášivku se znakem CHKO nebo logem AOPK ČR.

  Členem stráže může být také tzv. zpravodaj s odlišným průkazem. Zpravodaj nemá práva úřední osoby.

  Značení zvláště chráněných území

  Zvláště chráněná území jsou označena tabulemi s velkým nebo malým státním znakem s názvem území a dodatkovou tabulkou s bližšími údaji o území.

  Mimo cesty se používá pruhové značení. Dva vodorovné pruhy bývají namalované na stromech nebo sloupcích. Jeden pruh vede po celém jejich obvodu, druhý do poloviny. Vidím-li dva pruhy, jsem mimo chráněné území. Vidím-li jeden pruh, jsem v chráněném území.

  Pokud se nacházím mimo značenou cestu, vidím jeden pruh, ale nemám tušení, v jakém chráněném území jsem, je vhodné území opustit ;-)