Hamerský vycházkový okruh

Pěší trasy

13,70 km

Na Veselý kopec

Cyklotrasy

68,30 km

Do Skleného

Cyklotrasy

52,70 km

Santiniho cyklotrasa

Cyklotrasy

67,60 km

Na Staré Ransko

Cyklotrasy

44,30 km

Do Vortové

Cyklotrasy

49,60 km

Do Kněževsi

Cyklotrasy

45,10 km

Na Račín

Cyklotrasy

34,20 km

Na pivo na Karlštejn

Cyklotrasy

63,30 km

Žďár - Sázava

Pěší trasy

6,70 km

Do Radostína

Cyklotrasy

34,00 km