Žďár má další památný strom. Na Zelené hoře roste potomek svatováclavského dubu

Žďár má další památný strom. Na Zelené hoře roste potomek svatováclavského dubu - 2048 x 1366


Autor: město Žďár n. S.

Na Zelené hoře ve Žďáře nad Sázavou byl v blízkosti schodiště vedoucího ke kostelu svatého Jana Nepomuckého vysazený potomek svatováclavského dubu, památného stromu, který roste ve Stochově u Kladna a je e považovaný za jeden z nejstarších dubů v České republice. „Podle pověsti ho zasadila kněžna Ludmila v roce 903.

Na Zelené hoře ve Žďáře nad Sázavou byl v blízkosti schodiště vedoucího ke kostelu svatého Jana Nepomuckého vysazený potomek svatováclavského dubu, památného stromu, který roste ve Stochově u Kladna a je e považovaný za jeden z nejstarších dubů v České republice. „Podle pověsti ho zasadila kněžna Ludmila v roce 903.

Chůvy strom zalévaly vodou, ve které koupaly svatého Václava. Později, už jako statný strom, si ho oblíbil prezident Masaryk a na koni k němu často zajížděl z nedalekých Lán. Dnes kmen dubu zpevňují obruče a vzpěry, z koruny zbyla poslední větev, ze které raší mladé listy," připomenula historii i současnost památného stromu na Kladensku mluvčí žďárské radnice Blanka Sobolová. Potomka věhlasné dřeviny se na Zelené hoře podařilo vysadit díky iniciativě na záchranu památních stromů, kterou letos v červnu spustila Nadace Partnerství. „Stromy jsou vrcholným uměleckým dílem tohoto světa. Díky podpoře společnosti Enviros a města Žďáru nad Sázavou se tak ty nejvzácnější stromové exempláře s mnohdy staletou historií mohou navrátit do krajiny. Zároveň jsme společně podpořili cíl vysázet 10 milionů nových stromů. Listnáče jsou nejefektivnější klimatizací pro přehřátá města a nepostradatelné pro vysychající krajinu. Díky své historii a vzácnému genofondu bude Svatováclavský dub pod Zelenou horou plnit tuto funkci více než dobře a hlavně dlouho," uvedl Petr Kazda, ředitel Nadace Partnerství, který se výsadby zúčastnil. Kromě potomka svatováclavského dubu byly u Žďáru vysázeny i další stromy, a to podél vznikající polní cesty na Vysoké. Ta propojí okraj Žďáru od Hlohové ulice k Černému rybníku. Alej čítající osmatřicet stromů, mezi nimiž jsou jabloně, třešně, švestky, javory, duby a lípy, doplní keře a dva remízky. „Cesta bude zpočátku vymezena dřevěnými kůly, aby nedocházelo k rozorávání cesty zemědělskou technikou. Péče o cestu a výsadby bude do budoucna zásadní," řekl Jiří Hemza, správce městské zeleně. Žďár má se Zelenou horou a jejím okolím i další plány. Do konce roku například začnou práce na cestě u Zelené hory „Do budoucna má město vytipovány další cesty k obnově. V letošním roce byla vyčištěna úvodní část cesty od zámku do Stržanova. Bude se pokračovat ze Stržanova dále na Polničku a k Piláku, dále cesta směrem z Vodojemu Na Plíčka nebo cesta směrem k Veselíčku," informoval žďárský starosta Martin Mrkos.