Nikodémová noc na Zelené hoře

Nechte se unést kouzlem Nikodémovy noci. Památka UNESCO ji nabízí vždy šestnáctého v měsíci.

Nechte se unést kouzlem Nikodémovy noci. Památka UNESCO ji nabízí vždy šestnáctého v měsíci.

Vnitřek kostela svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře osvětlují pouze plamínky svící. Všude vládne ticho, žádný z přítomných nemluví nahlas. Když už má někdo potřebu druhému něco sdělit, činí tak pouze šeptem. Tak vypadá Nikodémova noc, kterou ve svatostánku žďárská farnost pořádá vždy šestnáctého dne v měsíci.
Dvě hodiny plné rozjímání, modliteb a duchovních promluv na jedinečném, pro mnohé přímo čarovném, místě. Otevřeno je pro věřící i pro ty, kteří si chtějí jen užít magickou atmosféru Nikodémových nocí.
Název Nikodémova noc navazuje na příběh biblického Nikodéma. Ten ve svých nejistotách a hledání potřeboval ke své cestě ke Kristu samotu a ticho. Kladl mu otázky a Ježíš na ně odpovídal. Nikodém navštívil Ježíše v noci, proto jsou tyto potemnělé hodiny plné rozjímání nazývány Nikodémova noc.

Souvisejicí akce

Nikodémova noc

Ikona  - lokalita  Zelená hora - Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého