Studnické stožáry šly k zemi. Zůstal jen jediný

Studnické stožáry šly k zemi. Zůstal jen jediný - 2048 x 1536


Autor: Martin Drápalík

Dlouhodobý spor mezi vědeckovýzkumnou inženýrskou konzultační a realizační společnosti EGÚ Brno a Správou Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy je u konce.

Dlouhodobý spor mezi vědeckovýzkumnou inženýrskou konzultační a realizační společnosti EGÚ Brno a Správou Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy je u konce.

Dlouhodobý spor mezi vědeckovýzkumnou inženýrskou konzultační a realizační společnosti EGÚ Brno a Správou Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy je u konce. Dva krajní stožáry u Studnic, které dlouhodobě sloužily k měření námrazy, šly k zemi. Zůstal jen prostřední, který slouží i k dalším účelům. „Mrzí mě to. Vím, že někteří byli přesvědčeni, že stožáry hyzdí krajinu, ale byly tu tak dlouho, že už se zdejší krajinou srostly. Bez nich to bude kopec jako každý jiný. Nebude už ničím výjimečný,“ myslí si Jan Konečný. „Ještě že alespoň jeden stožár nechali,“ dodává.

Vysoké kovové konstrukce u Studnic „vyrostly“ v osmdesátých letech minulého století. Na témže místě stály od roku 1929 sloupy ze dřeva. Ty na místo nainstalovali zaměstnanci Západomoravských elektráren. Společnosti, která se výzkumem námrazy na elektrických vodičích začala tehdy zabývat.

Stožáry z roku 1980 dostaly od Správy chráněné krajinné oblasti „požehnání“ na deset let. A pak o dalších deset let byla jejich existence prodloužena. V roce 1995 vyslovila Správa CHKO po opakovaných jednáních souhlas na další desetiletí, ovšem s podmínkou, že se jedná o definitivně konečný termín. Studnické stožáry tak měly stát pouze do roku 2005. Ve stanovené lhůtě však stavba odstraněna nebyla. Provozovatel požádal o další prodloužení do roku 2020. Správa CHKO však vydala v prosinci roku 2006 nesouhlas s dalším povolením stavby a trvala na jejím odstranění. Provozovatel využil možnosti odvolání, odvolací orgán však rozhodnutí Správy CHKO potvrdil. Provozovatel následně rozhodnutí Správy CHKO napadl žalobou u Městského soudu v Praze. Ten však v roce 2010 žalobu zamítl a potvrdil správnost postupu Správy CHKO. Za neodstranění dočasné stavby padla i nejvyšší pokuta v historii Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy. Společnost EGÚ Brno musela za neodstranění dočasné stavby zaplatit milion dvě stě tisíc korun. I když se společnost odvolala, odvolací soud pokutu potvrdil.

Měřicí stanice u Studnic byla jediná svého druhu, a to nejen u nás. Od roku 1940 až do současnosti tam byla prováděna přesná měření. V roce 2020 se tak podařilo dosáhnout nejdelší kontinuální řady měření námrazy – osmdesát let. K dispozici jsou tak ucelená data, z nichž lze mimo jiné vyčíst, že na tvar a velikost námrazy má vliv nejen teplota, ale hlavně síla a směr větru.

A studnické stožáry měly i další význam. Turisté je považovali za jedinečný orientační bod. „Studnické stožáry byly vidět z dálky. Do krajiny patřily, už jsme si na ně zvykli. Budou mi chybět,“ povzdechl si jeden z častých návštěvníků Žďárských vrchů Ondřej Slabý.