Rozkvetly orchideje Žďárských vrchů

Rozkvetly orchideje Žďárských vrchů - 1536 x 1152

Autor / zdroj: Helena Zelená Křížová

Temně fialové květy prstnatce májového jasně září v luční zeleni Žďárských vrchů. Naše nejhojnější česká orchidej však patří k ohroženým druhům.

Temně fialové květy prstnatce májového jasně září v luční zeleni Žďárských vrchů. Naše nejhojnější česká orchidej však patří k ohroženým druhům.

Prstnatec májový roste na podmáčených loukách, které byly často v minulosti melioracemi zbavovány vody. Nesvědčí jim ani strojové sečení travních porostů, špatně snáší i intenzivní pastvu a hnojení. Dnes se s touto kdysi poměrně rozšířenou bylinou lze setkat jen na několika málo lokalitách.

Dříve byla tato rostlina v lidovém léčitelství považována za afrodisiakum a používala se také k léčbě průjmů. Žádné léčebné účinky se ale u ní nepotvrdily. Pověst rostliny povzbuzující mužnou sílu se však na její početnosti také podepsala. Ačkoliv patří prstnatec májový k nejhojněji zastoupeným orchidejím v naší přírodě, jeho populace postupně mizí.