Chudobínská borovice je solitérní strom druhu borovice lesní (Pinus sylvestris) nacházející se na skalnatém ostrohu levého břehu Vírské údolní nádrže u bývalé obce Chudobín v katastru obce Dalečín v okrese Žďár nad Sázavou, nad někdejším hamerským splavem. Strom byl znám již v dobách před napuštěním Vírské přehrady a stal se i častým objektem děl výtvarných umělců a fotografů. Jeho jméno je používáno i v zeměpisném názvu celé lokality – „U borovice“.[1]

Podle dendrologického posudku vypracovaného doc. Ing. L. Úradníčkem, CSc. z Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity se její věk odhaduje na 300 až 350 roků. Strom je mechanicky stabilní a relativně zdravý, i když vykazuje známky snížené vitality způsobené dlouhodobým suchem a pravděpodobně též kolísáním vodní hladiny. Při maximálním vzdutí nádrže bývá totiž kořenový systém borovice zcela zatopen vodou, za nízkých vodních stavů naopak ční borovice více než 20 m nad hladinou přehrady.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Chudob%C3%ADnsk%C3%A1_borovice

GPS souřadnice Chudobínská borovice
GPS Souřadnice
N 49.5719833, E 16.2768230
Nadmořská výška Chudobínská borovice
Nadmořská výška
462 m.n.m

Znak Dalečína
Dalečín se poprvé uvádí roku 1349 v majetku místní šlechty. Tvořil středisko samostatného panství, které se roku 1358 dostalo do rukou pánů z Pernštejna. V údolí na levém břehu řeky stojí zřícenina hradu Dalečína, který byl v roce 1519 vyvrácen vojskem vedeným moravským zemským hejtmanem Artlebem Vranovským z Boskovic a od té doby je uváděn jako pustý. V těsné blízkosti hradu byl roku 1590 panem Pavlem Katharynem z Katharu postaven Dalečínský zámek, původně renesanční stavba, přestavěná v 19. stol. do stylu tyrolské chaty.