Nové Město už má svůj logotyp

Téměř stovka návrhů od padesáti devíti profesionálních a amatérských uchazečů mezi sebou soupeřila o titul „logotyp Nového Města na Moravě“. 

Kritéria splnily všechny návrhy, vyhrát však mohl jen jeden. Hodnotící komise vybrala sedm nejlepších logotypů, které byly představeny širší veřejnosti. Občané města pak mohli hlasovat pro návrh, který považovali za nejlepší a nejvýstižnější. A jak vše nakonec dopadlo? To už je otázka pro Světlanu Janouškovou z regionálního rozvoje města.

 

„Vyhrál návrh ing. Marka Součka z Brna. Je to velice jednoduchý znak, který z výtvarného hlediska představuje stromeček na kopci. Stromeček je tvořen z prvních písmen názvu města, tedy NM na levé straně a totéž na straně pravé. Pod ním je červenohnědá čára, která se přibližuje barvám novoměstského znaku. A je to i barva země.“

 

Shodla se veřejnost ve výběru s odbornou komisí?

„Napůl. My jsme předpokládali, že výsledky veřejného výběru budou představovat doprovodné hodnocení. V internetovém hlasování toto logo nevyhrálo, ale v hlasování anketních lístků, které probíhalo na městském úřadě a v knihovně,  jednoznačně zvítězilo.“

 

Proč byla volba veřejnosti brána pouze jako doprovodné hodnocení?

„To z toho důvodu, že přes všechna opatření jsme nedokázali zabránit opakovanému hlasování.  Je to velice těžké. Soutěžící samozřejmě poznávali svoje návrhy a pro ně hlasovali i jejich příbuzní a kamarádi. Navíc každý mohl hlasovat vícekrát, nedalo se to nějakým způsobem ošetřit. Vzali jsme ohled na výsledky, ale nakonec byl vybrán logotyp navržený hodnotící komisí.“

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

A které návrhy skončily na druhém a třetím místě?

„Tam jsme se nedohodli, hlasy byly značně roztříštěné a vyrovnané. Takže druhé místo obsadily všechny ostatní návrhy z užšího kola, to znamená šest logotypů. Chtěli bychom pozvat všechny výherce na slavnostní předání ceny, které by mělo proběhnout v nejbližších dnech. Rádi bychom také ocenili nejen vítěze této profesionální soutěže, ale i výtvory dětí, které zpracovávaly tytéž návrhy v loňském roce.“

 

A na co všechno bude nový logotyp použit?

„V rámci „zdravého města“ to budou veškeré akce, kampaně a propagační materiály, dále se bude moci vyskytovat i na akcích pořádaných organizacemi města a těch, které budou prezentovat nebo podporovat Nové Město na Moravě v rámci „zdravého města“. Je velice složité říct, že budou používány jenom v rámci zdravého stylu. „Zdravé město“, to je i o komunikaci, veřejnosti, organizaci města… Takže v rámci všech aktivit, jako je například budování nového arboreta a další, budeme pracovat i s tímto logem. Dále bude použito na propagační materiály informačního centra a na různé aktivity příspěvkových organizací města a podobně. Logotyp může být použit samostatně, ale podle mého názoru bude z osmdesáti procent doplněn znakem města.“