Pasecká skála

Pasecká skála je trochu zavádějící název, protože není jedna, ale je to skupina tří skalních útvarů, které se jmenují Omšelý hřeben, Vyhlídka a Pernštejn. Do chráněného území Žďárské vrchy patří od 1. 1. 1979.

Skály se vypínají na návrší mezi nejvýše položenou obcí na Českomoravské vrchovině Studnicemi a rybníkem Medlovem.Jsou lehce přístupné od silnice, která vede z Nového Města na Moravě do Sněžného. Minete odbočku do Studnic a kousek od ní po levé straně naleznete malé parkoviště, kde zanecháte své autíčko, protože dál už musíte po svých. Dáte se doprava po zelené značce a po chvíli už vidíte první skalní útvary.

Na rozcestníku se dozvíte, že:
„Skalní útvar je tvořený izotopickými rulami a byl vypreparován z okolních méně odolných hornin procesy mrazového zvětrávání ve starších čtvrtohorách. Zvětráváním po puklinách byl rozčleněn do tří od sebe oddělených skalních bloků s výškou až 18 metrů. Přičemž zasypáním jedné z puklin ostrohrannou sutí vznikl 8,5 metrů dlouhý a 4 metry široký tunel. Povrch srubových stěn je modelován skalními výklenky a zárodečnými voštinami. Pod skalami je tvořena úpatní halda balvanovité sutě. Skály a sutě jsou porostlé pokryvnou vegetací mechů a lišejníků, dále pak kapradinami, borůvčím a metlicí. Lesní porost zde tvoří smrk s bukem s příměsí jedle, na skalách se objevuje bříza a jeřáb. Porosty extrémně trpí námrazou a častými zlomy.“

I pro méně zdatné není výstup na vrcholy nijak namáhavý. A věřte mi, že stojí za to. Zvláště Vyhlídka si své jméno opravdu zaslouží, protože nabízí nádherný panoramatický výhled do okolí. Při dobré viditelnosti můžete v dálce zahlédnout i nejvyšší horu Jeseníků Praděd.

A kam se z Pasecké skály můžete ještě vypravit? Když se dáte po modré značce, dojdete k Podmedlovskému mlýnu a rybníku Medlovu. Po zelené se dostanete do Kadova, k Milovskému rybníku a Čtyřem palicím nebo na opačnou stranu směrem k parkovišti, ke Studnicím a k Zuberskému rybníku.