Milovské perničky

Milovské nebo také Velké perničky, se nachází asi jeden kilometr od Čtyř palic. Vydáte se po modré turistické značce, cesta je dobře znatelná, terén nijak namáhavý. Protože se k nim nedá dojet autem a všichni návštěvníci musí cestu absolvovat pěšky, jsou i méně vyhledávané horolezci. Je to ale také proto, že ne na všech skalách tvořících Milovské perničky je povolena horolezecká činnost a jsou více zarostlé, tudíž méně přístupné.

Stejně jako Čtyři palice, patří i Milovské perničky do CHKO Žďárské vrchy. Pod souhrnný název patří skupina tří větších a dvou menších rulových skalních bloků. Jejich jména jsou Poradní skála ( svou výškou dvacet pět metrů je nejmohutnější ze skalních útvarů), Supí hlava, Smrková věž a pod cestou pak Cestář a Mohyla. Skály jsou stupňovitě rozmístěny po svahu.Tak jako u Rybenských perniček, najdete i zde na vrcholových plošinách skalní misky, které byly vytvořeny postupným zvětráváním. Těm byly připisovány kultovní funkce. Při naší návštěvě jsme je ale neviděli, nedostali jsme se až na vrchol, sníh a led nás pustily pouze těsně pod něj. Podle některých informací zde můžete nalézt až jedenáct mís o průměru 20-87cm a hloubce 6-30cm.

Z vrcholu je prý také krásný výhled, ten nám byl dopřán pouze chvíli, pak padla mlha a bylo po koukání.

Lesy v okolí Milovských perniček jsou převážně smrkové, místy je zastoupen buk.Suťové pokryvy pod skalami jsou porostlé mechy a lišejníky.

Nám se první návštěva Milovských perniček moc nevyvedla, ale když se tam dostanete v době, kdy bude počasí vlídnější a usměvavější, budete mít určitě spoustu nádherných snímků a zážitků.