Nenechte si ujít vyhlídku z věže kostela sv. Prokopa

Stejně jako v loňském roce, tak i letos budou mít obyvatelé a návštěvníci Žďáru nad Sázavou možnost vystoupat po starodávných schodech a pohlédnout na město z ptačí perspektivy.Tentokrát jsou prohlídky naplánované na tři termíny. Ten nejbližší je v sobotu 17. května, dále 5. července a 6. září. Od deváté hodiny ranní až do dvacáté hodiny večerní budou probíhat prohlídky ve dvacetiminutových intervalech. Sto tři schodů třiapadesátimetrové věže s návštěvníky pokaždé vyjde průvodce Miloslav Lopaur.

Kolikrát denně s návštěvníky výstup absolvujete?

Asi 36krát až 40krát.Můžete říct něco o historii farního kostela sv. Prokopa a věže samotné?

O nejstarších dějinách objektu téměř nic nevíme, neboť dosud známá první zmínka je z konce 14. století. Ovšem stavba bude asi starší, její vznik souvisí se vznikem Žďáru na moravské straně v šedesátých letech 13. století. Kostel, původně menší s jednou lodí, byl přestavbami zvětšen a rozšířen o boční loď. Tyto přestavby proběhly možná dříve, než udává dosavadní literatura, která je klade podle torzovitých zpráv do let 1520 až 1560. Ale tady si musím počkat na průzkum Jaroslava Sadílka.

Samotná věž byla samostatným objektem, který patřil městu a plnil refugiální funkci (útočiště před doléhajícími nepřáteli, strážnice a hlásnice). O tom svědčí silné obvodové zdi, střílnovitá okna, úzký vstup a úzké schodiště, které je však mladší. Původní zvonice byla umístěna v posledním patře pod ochozem. V místě dnešní zvonice se nacházel byt a kozí chlívek hlásného. Jeho povolání bylo nebezpečné, neboť dva z nich přišli o život po zásahu bleskem, který několikrát věž zapálil. Ve zvonici se k dnešnímu datu nacházejí čtyři zvony, z nichž jeden pochází z roku 1400. (Zvon St. Marie anno Domini MCD). Ten ovšem vyzváněl původně na jiném místě.Kolik návštěvníků využilo vloni možnost prohlédnout si takto netradičně město Žďár?

V loňském roce navštívilo věž téměř čtyři tisíce návštěvníků.

Vyskytly se v této souvislosti nějaké komplikace?

Nic není bez problémů. Problémy se týkají hlavně památky samotné. Především jde o schodiště. Dochází k několikanásobnému zatížení stupňů, které se tak opotřebovávají rychleji než v předchozích letech a tím klesá jejich životnost. Rovněž se objevil problém s hodinami, které se musely seřizovat. Co se týče návštěvníků samotných, hodně záleží na jejich zodpovědném chování a tady se zatím větší problémy neobjevily.

Proč bude letos věž zpřístupněna pouze třikrát?

Vycházíme ze zkušeností z loňské sezóny, kde jsme brali ohled na zájem veřejnosti, ale také na jejich bezpečnost a nesmíme ani zapomínat na stav památky – především na starou tesařskou práci schodiště, které je součástí kulturní památky.
Jaké jsou nejčastější otázky návštěvníků?

Týkají se především objektů, které vidí z ochozu, ať již to jsou dominantní body na horizontu, nebo budovy ve městě. A v druhé řadě na historii věže a na zajímavosti.