Nová přírodní parkoviště pro houbaře?

Znáte to. Vyrazíte si do lesa autem a ono není kde zaparkovat. Někdo si zanadává a jede hledat jiné místo. Ti otrlejší ponechají své vozidlo na prvním příhodném místě, třeba uprostřed vzrostlých smrčků.

Letos by se tato situace měla alespoň trochu změnit. Lesy České republiky, s. p., by v rámci Programu 2000 měly investovat až tři milióny korun na opravu turistických cest, vybudování chodníků a lávek a hlavně na výstavbu nových přírodních parkovišť. Všechny tyto aktivity by se měly dotknout převážně vrcholových partií Žďárských vrchů.

Program 2000 spatřil světlo světa v roce 1999 a díky němu byly hrazeny náklady na vybudování nových a údržbu stávajících studánek a pramenů, obnovu vodních nádrží v lesích, ochranu lesních kulturních památek, na informační panely, rozcestníky, naučné stezky, pěšiny a chodníky a také na ochranu biotypů chráněných rostlin a živočichů.

Lesy České republiky, s. p., zajišťují financování Programu 2000 ze svého rozpočtu. V letošním roce je na tuto aktivitu vyhrazeno téměř šedesát miliónů korun. Od roku 1999 až do roku 2007 vynaložil státní podnik na rozvíjení environmentálních funkcí lesů už více než dvě stě miliónů korun.