Bezpečnostní služba LARN bude dohlížet na pořádek

Bezpečnostní služba LARN bude dohlížet na pořádek

Bystřičtí radní se už dohodli na přesných podmínkách smlouvy mezi městem a detektivní a hlídací brněnskou agenturou LARN. Pro inspiraci si zajeli do města Rájec – Jestřebí, kde podobná spolupráce funguje už rok a podle dostupných informací se zdejší bezpečnost za tuto dobu výrazně zlepšila.  

Firma LARN už na území Bystřice nad Pernštejnem nějakou dobu působí a to hlavně v oblasti bezpečnostního zajištění budov a objektů. Sídlí v areálu společnosti Wera.

 

LARNi by měli ve městě hlídat vždy dvě noci, a sice z pátku na sobotu a ze soboty na neděli a dva dny v nepravidelném cyklu. Jejich pracovní náplň by spočívala v pochůzkové a kontrolní činnosti. Aktivity bezpečnostní firmy by navíc měly být doplněny kamerovým systémem, který se nachází těsně před realizací. Dvě z kamer budou monitorovat náměstí, třetí by měla být umístěna před vstupem do Domu s pečovatelskou službou.

 

Kamery na náměstí budou nainstalovány na budovách knihovny a městského úřadu. Nepůjde o záznamové zařízení, ale o přímý přenos na internetové stránky města. Na bezpečnosti města se tak mohou podílet všichni občané Bystřice nad Pernštejnem. Kdokoliv bude moci tímto způsobem sledovat aktuální dění v jejím centru. Kamerový systém by měl být nainstalován a spuštěn do konce června. Město vyjde tato investice na tři sta tisíc korun.

 

Kamery v kombinaci s detektivní a hlídací agenturou by mohly být pro poměry města velikosti Bystřice nad Pernštejnem dostačující. Bezpečnostní situace se zde podle starosty Karla Pačisky neustále zhoršuje. „Chceme pokud možno od pololetí tuto službu zřídit, aby na území města zavládl pořádek. Prázdniny bychom chtěli mít už zabezpečeny a to hlavně proto, že v tuto dobu vždycky narůstají problémy s různými partami.“ Náklady vynaložené na bezpečnostní službu činí podle starosty dvě stě čtyři tisíc korun za půl roku. Jsou nesrovnatelně nižší, než kdyby si město mělo zřídit vlastní policii.

 

„Smlouvu jsme zatím uzavřeli jen na půl roku. Po uplynutí této doby vše vyhodnotíme a uvidíme, jestli se nám spolupráce s LARNy osvědčí. Neděláme si iluze, že toto řešení je samospasitelné, ale bezpečnost ve městě musíme nějakým způsobem řešit,“ říká Karel Pačiska. Pracovníci detektivní a hlídací služby nemají stejná práva jako příslušníci policie. Jejich činnost bude spočívat především v oznamovací povinnosti, kterou má každý občan. Výhodou je ale v tomto případě dohoda s pracovníky Policie České republiky, kteří po zavolání zaměstnanců LARNu přijedou v nejkratší možné době na místo řešit vzniklé problémy. V trestním řízení pak budou pracovníci bezpečnostní agentury vystupovat v roli svědků.