Konec II. Světové války na Novoměstsku

V tomto článku se vrátíme o 59 let zpátky do květnových dnů roku 1945. Přinášíme vám unikátní fotografie z posledních dnů války v Novém Městě na Moravě a události 5 – 12 května 1945 jak je zaznamenal kronikář Jimramovských Pavlovic.

5. května 1945 vypuklo Pražské povstání. Ať již díky poslechu rozhlasu a uposlechnutí jeho výzev nebo spontánně, povstávají proti okupantům obyvatelé i menších obcí. Tak tomu bylo i v Jimramově. Dejme slovo kronikáři z Jimramovských Pavlovic (doslovný přepis kurzívou)

Sobota 5. května

V Jimramově vypuklo ozbrojené povstání proti německým vetřelcům. Začalo to na četnické stanici: Dva naši četníci odzbrojili dva německé četníky a drží je v zajetí. Hned nato odzbrojen byl maďarský vojenský oddíl ustupující z fronty v síle asi 200 mužů a zbraně se střelivem rozděleny mezi Jimramovské obyvatelstvo. Povstání je organizováno, velitelem je učitel J. Mrštík. Do všech okolních vesnic poslány vzkazy, aby do Jimramova poslaly spojky. Večer zpráva z Jimramova: zakácet silnice. Vzali jsme sekery a pily a šli jsme na všechny strany kolem vesnice dělat na silnice záseky. Tuto noc nikdo z mužů nespal. Prší.

Neděle 6.května

Ráno zpráva z Jimramova: Na silnici od Poličky zajat silný oddíl maďarské pěchoty s množstvím zbraní a střeliva. Všichni si jdeme pro zbraně. 10 mužů odchází na výzvu na hlídku ke Strachujovu - čeká se útok esesmanů od Dalečína, kde jsou v zámku posádkou. Ostatní muži mají ozbrojenou pohotovost na vesnici. Stále prší. Velitelem v naší vesnici je určen 1. Orlík, záložní důstojník z Brna, 1. času zde na návštěvě.

Pondělí 7.května

Do Rozsoch přijely 2 obrněné vlaky na ochranu trati a vozů se střelivem. Někteří maďarští vojáci připojili se k povstání a připravili minomety a lehké dělo pro případ útoku esesmanů na Jimramov. Tento se také dostavil od Bystřice. Asi 40 automobilů, mezi nimi obmění, jede k Jimramovu - hlásí hlídky. U Strachujova vystoupily jednotky eses a postupovaly lesnatým terénem vpřed. Naše hlídky zahájily palbu a rovněž Maďaři vystřelili proti jedoucí koloně. Hned prvním výstřelem zasáhli auto se střelivem a toto vyletělo do vzduchu. Celá kolona ihned se obrátila a dala se na ústup. Všude je mnoho partyzánů, již se neskrývají.

Úterý 8.května

Hlídkujeme nepřetržitě v dědině i na okolních kopcích. Německé výzvědné letadlo nízkým letem kroužilo nad Jimramovem a okolními obcemi. Ze Lhoty zpráva: od Rozsoch jede skupina vojenských automobilů, vojáci odklízí překážky na lese Pičulíně. Všichni muži s puškami do Hájů, budeme tam odtud ostřelovat silnici. Auta se však vrátila zpět do Rozsoch. Odpoledne v 5 hodin rozkaz z Jimramova: schovat zbraně, nestřílet, pojede přes Jimramov a dále k Novému Městu ustupující německá armáda - je kapitulace. V 6 hodin s tímtéž rozkazem přijel osobně velitel partyzánů, komisař Žukov a znovu zdůrazňoval: nestřílet, ani rána nesmí padnout, děj se co děj. Za chvíli jsme již na horní silnici uviděli první auta německého Wehrmachtu. Déšť ustal.


Středa 9.máje

Ústup armády. Autokolony jedou celou noc. V celé vesnici nikdo ani oko nezamhouřil ze strachu, co bude dál. Ráno, sotva že se trochu rozednívalo, byli jsme již zase venku a dívali se k horní silnici. A uviděli jsme tam zajímavé věci. Na silnici stála nepřetržitá řada motorových vozidel všeho druhu: těžká nákladní auta, auta pásová i obrněná, osobní, motocykly a jiný pojízdný vojenský materiál. Občas rachotí kulomet jako povel k další jízdě a celá řada dá se znova do pohybu. Vozidla, kterým došel benzin, nebo pro jinou poruchu byla k jízdě neschopna, byla stažena ze silnice na pole a tam je oddíly vojáků ničili třaskavinami, nebo zapalovali. K nebi stoupaly sloupy černého dýmu z hořících aut, vybuchovaly náboje, stovky motorů jedoucích aut hrčely a mezi tím vším pochodovali pěší vojáci. rozedraní, špinaví a unavení. Zácpa na silnici je větší a větší. Vozidla jedou již nejen po silnici, ale po obou stranách silnice po polích a lukách. Nad silnicí přeletěly svozy ruských letadel. Němečtí vojáci rozprchli se ze silnice do polí. Letadla letěla však dále. Až někde u Nového Města shodila bomby, slyšeli jsme prudké výbuchy...

Bombardování Nového Města na Moravě


9. května 1945 bombardovala letadla Rudé armády ustupující německá vojska v Novém Městě na Moravě. Důvod této akce zůstal utajen. Němečtí obránci již nekladli žádný odpor a většinou byli neozbrojení. Záhadou také je proč bylo bombardování provedeno v městské zástavbě. O vypětí tohoto dne svědčí i nesmyslná tragedie, která se odehrála v Jimramovských Pavlovicích:

...Po chvíli dává se kolona znova do pohybu. To již jezdí auta i tanky po silnici z kopce dolů k Pavlovicím, jezdí ze silnice dolů po příhoně i po aleji do dědiny, dále k Míchovu a ke Lhotě. Je již k poledni, a tu se to stalo: Náhle strhla se prudká střelba a lidé, kteří jsou právě venku, rychle utíkají do svých obydlí. Po vesnici jedou dva esesáci na tříkolce a zuřivě střílí po každém civilním občanu. Rázem je dědina jako po vymření, jen armáda jezdí nerušeně dále. Po nějaké chvíli, když střelba utichla, odvážili se někteří občané vyjít, aby vyzvěděli, co se vlastně stalo a zjistilo se, že 6 mužů z obce chybí. Zatím autokolona, jedoucí po vesnici jezdí řidčeji, až jedou již jen ojedinělé vozy. Za nimi vzápětí jede však jízda a vozatajstvo (trén). Tito vojáci jsou již většinou neozbrojení, zbraně jako zbytečnou přítěž cestou zahodili. I vydalo se několik mužů a žen hledat pohřešované. Jeden z nich Emil Troják 39letý zem. dělník čp.42, přiveden byl domů před chvílí těžce zraněn do prsou a říká, že druzí jsou mrtvi. Našli jsme je v blízkosti vesnice, všichni jsou již mrtvi. Jsou to: Josef Totůšek čp.6 rolník 61r., ženatý, otec 2 synů, Josef Procházka čp.21 zemědělec ženatý, otec 2 dětí, 34r., Jaroslav Dobiáš čp.33, zedník, 38r., ženatý, otec 3 dětí, Adolf Dufek čp.34, zedník, ženatý, otec 4 dětí,39r., Josef Němec, čp.22, rolnický syn 36r., svobodný.
Těžce zraněný Emil Troják zemřel za několik dní v nemocnici v Poličce, kam byl převezen. Jsou odneseni do svých domovů, které nic netušíce opustili. Je to těžká daň krve, tato smutná bilance dnešního dne. Zatím se pohled na silnici změnil. Místo motorových vozidel jede teď jízda. Koně a koně, tisíce jich jsou. Vojáci jedoucí na koních vedou podle sebe ještě jednoho, či dva koně zásobní. Koně se pasou v obilí a pobíhají volně po polích. Koňské mršiny leží podél silnice. Mezi vojskem jede též mnoho povozů s civilními německými uprchlíky. Jsou mezi nimi němečtí sedláci až od Vratislavi. Na vozech jsou celé rodiny s dětmi, peřinami, šatstvem a různými věcmi ve chvatu naházenými, byli nuceně vystěhováni před frontou. Řada se zdá bez konce. Zatím nadešla noc a tma zakryla výhled na silnici. Hlídkujeme celou noc, aby někde nevypukl požár.

Čtvrtek 10 .května

Po silnici jedou ještě povozy s uprchlíky a poslední skupiny jízdy a vozatajstva. Před polednem přijíždí však do dědiny tentokráte od Míchova několik jiných vojáků. Vlna vzrušení: Rusi, Rusi jedou. Byli to však ubytovatelé rumunské armády, jejíž oddíly dorazily do vesnice k večeru a v noci. Rumunští vojáci často bezohledným způsobem vymáhají nocleh a stravu. Všichni muži celou noc po skupinách s puškami hlídkují a urovnávají spory mezi občany a vojáky, kteří pálí na vesnici ohně, aby se zahřáli a přikládají celá polena a pařezy ze skrovných zásob paliva chudých domkařů.

Technika opuštěná německou armádou v okolí Nového Města na Moravě

Německá vojska procházela Novým Městem na Moravě ve směru od Maršovic, Pohledce, Zubří a dále pokračovali ve směru na Žďár nad Sázavou. Proud se pak dělil kolem Harusova kopce. Mnohým strojům došel dech po stoupání před Radňovicemi a Jiříkovicemi. Pozornost zaslouží fotografie uvedená výš na stránce, kde jede auto s německými vojáky pod vyvěšenou československou vlajkou. Udivující se může také zdát, kolik měli Němci v posledních dnech války ještě obrněné techniky. K této technice se ještě vrátíme na konci článku.

Pátek 11. Května

Během dne rum. vojáci odjeli, přijeli však noví­ - vozatajstvo rum. armády.

Sobota 12.května

Kolem naší chalupy čp. 13 táboří ke stu povozů rum. vozatajstva. Je to vůz na voze, kůň na koni. Vojáci krmí a napájejí koně, odpoledne většina z nich odjela - zůstaly po nich jen kupy koňského trusu a rozházené miny a jiné náboje. Část vojáků rozešla se po chalupách, kde se po dvou či třech ubytovali. Dnes byli pohřbeni 3 padlí občané římskokatol. vyznání: Josef Procházka., Jar. Dobiáš a Adolf Dufek. Pohřební průvod musil jíti z rozcestí silnice Pavlovice - Věcov polní cestou k Jimramovu, neboť silnice byla přeplněna rum. vojskem.

Neděle 13.května

Dnes byli pohřbeni další dva padlí občané čsbr, evang. vyznání: Josef Totůšek a Josef Němec. Po silnicích projíždí stále početné skupiny rum. vojska, táboří v lesích a na jetelinách a lukách pasou koně, i do obilí koně zajdou a spásají je. Vojáci se stěhují z místa na místo, když vše vypasou, jdou zase dále.

Dne 9.června odjela rum. armáda úplně z našeho kraje.
RA. Na 10.červen v noci utábořila se na poli u statku Jindř. Mlynáře čp.17 jednotka Rudé armády asi s 500 koní. Byli to veselí chlapci a k našim lidem chovali se velice přátelsky, příštího dne odjeli z naší vesnice. 24. června tábořili vojáci RA na poli Mišánkách asi se 60 koňmi. Poslední jednotky RA projížděli naším krajem v prvných červencových dnech.

Tolik kronikář Jimramovských Pavlovic Jan Krištof o konci druhé světové války.

Soustředění německých zajatců a ukořistěné techniky v Novém Městě na Moravě

Zajatí němečtí vojáci byli soustředěni na loukách směrem k Petrovicím. Za povšimnutí stojí první snímek pochodujících zajatců, kteří prochází pod zátarasem zbudovaným na tehdejších Nových domech – dnes Masarykově ulici. Tento zátaras byl vybudován z rozkazu německého velení a jeho odpálením se měl zbrzdit postup pronásledovatelů.
Ukořistěná děla byla shromážděna na loukách za nádražím. Koně a vozy byly umístěny na hřišti za sokolovnou, dnes kulturním domem.

Obrněná a motorizovaná technika byla soustředěna na opačné straně města na loukách směrem k Maršovicím. Dnes se zde nachází manipulační sklad Lesní společnosti.

Pár slov k technice. Při pohledu na snímky zarazí množství ukořistěných tanků. Ve skutečnosti se jedná o lehké stíhače tanků (Jagdpanzer) Hetzer, které byly od poloviny roku 1944 vyráběny ve velkém množství (celkem asi 2800 kusů) a to zejména pro nenáročnost výroby (bez otočné věže). Díky tomu byli Němci schopni alespoň kvantitativně doplňovat ztráty. Kvalitativně však tyto stroje nemohly nahradit ani tanky Pz IV natož Pz V Panther nebo Pz VI Tiger a ruským tankům nebyly vážnými soupeři. Zajímavostí je, že podvozek Hetzer-u vycházel z českého tanku Praga LT-38 a byl poháněn motorem PRAGA AC-2 103kW
Nejtěžším strojem, který se mi podařilo na fotografiích objevit je houfnice FH 18 postavená na podvozku tanku Pz IV s bojovým názvem Hummel (poslední snímek).

Odkazy k článku Konec II. Světové války na Novoměstsku (otevírají se v novém okně)

Info systém e-Vysočina
Nové Město na Moravě
Interaktivní mapa oblasti Nového Města na Moravě
Jimramovské Pavlovice
Interaktivní mapa oblasti Jimramovské Pavlovice
Stránky zmíněných obcí
Nové Město na Moravě
Věcov - Jimramovské Pavlovice