Den otevřených dveří v Železárnách Štěpánov

Den otevřených dveří v Železárnách Štěpánov

V sobotu proběhl tradiční „Den otevřených dveří v Železárnách Štěpánov“. Konal se v rámci patnáctého výročí návratu slévárny rodině jejího zakladatele, Jana Matouška, dědečka současného majitele.  

Rodina Matouškova vlastnila železárny od roku 1938, kdy je odkoupila za dvě stě osmdesát tisíc korun. V té době se zde vyráběly sporáky a kamna. Ale už o deset let později přešly pod správu Spojených brněnských sléváren.

Když v roce 1993 přebíral Jan Matoušek slévárny znovu do rukou své rodiny, dostal „věnem“ i několika miliónový dluh. Dnes už se situace obrátila, podnik zaměstnává více než stovku zaměstnanců a většina výroby míří ze vrat Železáren Štěpánov do ciziny.

Ten, kdo se zde octnul poprvé, jen koukal a žasnul. V obrovských výrobních halách si člověkpřipadal malý a nicotný, skupinky návštěvníků pozorně naslouchaly svému průvodci a s respektem sledovaly práci zdejších zaměstnanců.

Velice atraktivně působilo i „Socholití“ neboli odlévání litinových soch na modely, které vyrobili umělci a žáci Fakulty architektury VUT Brno. Jestliže některým z přítomných připadalo, že je venku horko k zalknutí, na místě konání akce bylo chvílemi doslova nedýchatelno.

Na nezájem návštěvníků si nemohla stěžovat ani „Výstava historických kamen a tradičních odlitků“. Hlavně kamna se stala brzy středem pozornosti a mnozí z návštěvníků projevili přání vlastnit některý z vystavených kousků. Tato touha se jim sice nesplnila, ale někteří si nakonec přece jen s sebou něco odnesli. Kdo chtěl, ten si mohl vlastnoručně vyrobit malý odlitek, třeba jako „cenu útěchy“.