Nad sochami visí zatím otazník

Nad sochami visí zatím otazník

Oprava historického mostu, který se nachází nedaleko žďárského zámku, je v plném proudu. A jak se dalo očekávat, dostavily se i první komplikace.  

Po odkrytí železobetonové desky byl zjištěn špatný stav okrajových říms. Národní památkový ústav trval na jejich restaurování, což by mohlo o něco zpozdit dokončení stavby. Na pomoc byla přizvána odborná firma, která zpracovala restaurátorskou zprávu, v níž navrhla nový postup prací. „Vše je složitější z toho důvodu, že se jedná o komunikaci první třídy, která musí splňovat určitá kriteria.“, říká místostarostka Dagmar Zvěřinová. „Pokud by se stavba protáhla, už by vznikl velký problém. Zima na Vysočině může přijít brzo a objízdná trasa pro kamiony by se jen těžko udržovala. Proto na památkáře apelujeme jak my, tak i Ředitelství silnic a dálnic. Časový harmonogram jednotlivých prací je nutné dodržet“, dodává.

Lhůta pro znovuotevření mostu je konec října. Nikdo ovšem není zatím schopen říct, zda bude opravdu dodržena.

Dalším oříškem jsou sochy osmi svatých, které zdobí most už od dob jeho zrodu. V původním projektu se s jejich demontáží vůbec nepočítalo. V průběhu jednání se ale většina zainteresovaných shodla v tom, že bude lépe sochy prozatímně odstranit.

 V současné době jsou umístěny v areálu morového hřbitova. Otázkou zatím zůstává, zda budou zrestaurovány hned nebo postupně a jestli je na mostě raději nenahradit kopiemi. Národní památkový ústav se přiklání k nahrazení originálů napodobeninami a to hlavně proto, že jsou na mostě ohroženy jak solením a výfukovými plyny, tak i přímou kolizí s projíždějícími automobily. Tato varianta je ovšem velmi finančně náročná a není jisté, kdy bude moci vlastník, tedy NPÚ, přikročit k realizaci. Město pochopitelně trvá na tom, že sochy by měly zdobit most i nadále, ať už kopie nebo originály.