Galerie barokního umění Evropy

Galerie barokního umění Evropy

je název připravované expozice nadregionálního významu, která by měla zatraktivnit jak kraj Vysočina a město Žďár nad Sázavou, tak i samotný zámecký areál. Připravovaná výstava by měla nahradit velice úspěšnou expozici klavíru, která byla po pěti letech odsunuta do Litomyšle.  

 

Na realizaci celého projektu se podílí celkem pět subjektů. Spolupráce IC Žďas, Národní galerie, města Žďár nad Sázavou, kraje Vysočina a majitele zámku Dr. Kinského by měla první ovoce přinést už v květnu příštího roku. Předpokládané náklady dosahují výše pěti miliónů korun.

„Nová expozice by měla ve Žďáře zůstat minimálně deset let“, doufá místostarostka Dagmar Zvěřinová. „Je to vynikající počin, který je třeba podpořit“, dodává. Galerie barokního umění nebyla pro město Žďár vybrána náhodně. Vznik vystavených obrazů a soch by měl být datován do období slavného barokního architekta Jana Blažeje Santini Aichela. Budou zde k vidění jak díla českých umělců, tak i umělců evropských. Exponáty poskytne Národní galerie ze svých sbírek.

„Žďár je v rámci celé České republiky největším ohniskem baroka a to nejen díky Santinimu, ale i dalším umělcům,“ říká starosta Jaromír Brychta. „Galerie barokního umění je to nejlepší, co se do uvolněných zámeckých prostor mohlo vymyslet.“

Památku UNESCO, Zelenou horu, navštíví ročně okolo dvaceti tisíc návštěvníků. Díky nové expozici by jejich počet mohl být v příštích letech mnohem vyšší. Navíc galerie by měla být otevřena celoročně, čímž se sice zvýší náklady na provoz, ale může to pomoci k větší návštěvnosti tohoto regionu.