Od začátku prázdnin se bude na Vratislavově náměstí za parkování platit

Od začátku prázdnin se bude na Vratislavově náměstí za parkování platit

Stejně jako spousta jiných měst přistoupilo i Nové Město na Moravě ke zpoplatnění parkovacích míst na centrálním náměstí. Hlavním důvodem byla dlouhodobá neutěšená situace a časté stížnosti na nedostatečné parkovací možnosti v této lokalitě.

Platit za parkování vozidla budeme na obou stranách Vratislavova náměstí. Ušetřeni nezůstanou ani návštěvníci Městského úřadu Nové Město na Moravě. Další případná odstavná plocha – za budovou radnice – nebude sice zpoplatněna, ale vjezd na ni bude omezen pouze pro zaměstnance MÚ. Pro neplacenému parkování mohou návštěvníci použít přilehlých ulic a také plochu před budovou Policie ČR, která je, podle starostky Zdeňky Markové, zatím velmi málo využívaná.

 


Vratislavovo náměstí „ozdobí“ v příštím týdnu dva nové parkovací automaty. Za první hodinu parkování zaplatí majitel vozidla 5Kč, cena za každou další započatou hodinu se zvedne na 10Kč. Od těchto poplatků jsou osvobozena řádně označená vozidla přepravující osobu těžce pohybově postiženou, služební vozidla MÚ, Policie ČR a Městské policie, vozidla zdravotnických zařízení a Hasičského záchranného sboru a vozidla technické údržby, správy inženýrských sítí a pohřebních služeb při výkonu jejich služby.

Fyzické osoby s místem trvalého pobytu stejně jako osoby podnikající mají možnost zakoupení parkovací karty, kterou zájemcům vydá odbor investic a správy majetku na příslušném MÚ. Za tuto je žadatel povinen zaplatit 5000Kč.

 


Placené parkování je však časově omezené. V pracovní dny budou mít řidiči povinnost platit od 8 do 17 hodin, v sobotu od 8 do 11 hodin. Neděle bude zcela bez poplatku.

Dozor nad dodržováním nového nařízení města bude mít Městská policie. Strážníci budou nekompromisně pokutovat řidiče vozidel stojících na placeném parkovišti bez platného parkovacího lístku nebo karty nebo při překročení doby opravňující k parkování.