Na včerejší bouři nejvíce doplatila Zelená hora

Na včerejší bouři nejvíce doplatila Zelená hora

Středeční ničivá bouře způsobila obrovské škody na území celé republiky. Nevyhnula se ani Vysočině. Poničené střechy, polámané a vyvrácené stromy a výpadky elektrické energie, to je jen část následků běsnění živlů.

Hasiči měli plné ruce práce, jeden výjezd stíhal druhý.Nejčastěji pomáhali při odstraňování popadaných stromů a větví.

 

Snad nejhůře dopadla světoznámá památka UNESCO, poutní kostel svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře. Část střechy byla stržena, vítr poničil krytinu, bednění i krokve.Silně poškozené bylo i okno jednoho ambitu a vstupní vrata. Před pohromou nebyly uchráněny ani pomníky, více než jedna třetina z nich padla bouři za oběť.

Z úst odpůrců vykácení stromů na Zelené hoře teď stále zaznívá věta „já jsem to říkal“. Podle odborníků je ale velice těžké jednoznačně říct, jestli by vzrostlé stromy poutní místo před zkázou uchránily.


V současné době čekají památkáři na hodnocení znalců, kteří vyčíslí škodu a následně vyhotoví plán oprav. Už teď je ale jisté, že částka potřebná na znovuobnovení významné žďárské památky bude velmi vysoká.