Konventní kostel Nanebevzetí Panny Marie bude znovu otevřen

Konventní kostel Nanebevzetí Panny Marie bude znovu otevřen

V sobotu, 19. července, budou mít zájemci poprvé po několika měsících možnost znovu navštívit konventní kostel Nanebevzetí Panny Marie ve Žďáru nad Sázavou.

Tato unikátní stavba je mimo jiné spojována i se jménem geniálního architekta Jana Blažeje Santiniho Aichla. A právě jeho pojetí výmalby interiéru bylo při současných opravách respektováno. Znovu se tedy na zdi vrátí zelená a bílá tak, jak je dávný stavitel v roce 1710 navrhoval.

Opravy historického objektu trvají už tři roky. Od začátku letošního dubna byl kostel pro veřejnost uzavřen, bohoslužby a svatby byly přesunuty na Zelenou horu nebo do jiných prostor. „Za tuto dobu se udělala spousta práce. Zrestaurovali jsme například část staré dlažby, která byla při opravách objevena,“ říká duchovní správce žďárského kostela Vladimír Záleský.

 Objevů bylo v chrámu učiněno více. Před rokem zde byla odkryta stará freska, která se také dostala do rukou restaurátorů. Původně se mělo za to, že je na ní vyobrazen Boček z Obřan v čele průvodu, který se jde poklonit Panně Marii s Ježíškem. Nakonec se odborníci shodli, že jde o Jiřího z Poděbrad.

 Současně s kostelem byl opraven i vzácný mobiliář z dílny barokního mistra Řehoře Thényho. Zrestaurováno bylo také sousoší Zvěstování Panny Marie. Dříve nedostupné Santiniho schody, mnohými nazývané tajnou chodbou, doznaly také změn. Toto propojení mezi klášterem a kostelem bude díky opravám poprvé zpřístupněno i široké veřejnosti.

Na opravách kostela se podle Vladimíra Záleského velmi výrazně podíleli i zdejší farníci. „Denně tam chodilo deset až dvacet mužů i žen, všichni se zapojili do práce. Jejich neúnavnost a vytrvalost mně opravdu zaskočila.“

 Návštěvníci vstoupí do svatostánku 19. července v osmnáct hodin. První bohoslužba po čtvrt roce bude sloužena ještě na starém oltáři, neboť nový obětní stůl, jehož autorem je brněnský umělec Milivoj Husák, bude posvěcen biskupem Vojtěchem Cikrlem až 30. srpna.

 V souvislosti s opravami konventního kostela padlo i rozhodnutí zaslat žádost o jeho povýšení na baziliku minor, což je titul udělený papežem nejvýznamnějším chrámům. V brněnské diecézi jsou pouze dva kostely s tímto titulem. „Pokud vše dobře dopadne a věřím, že ano, pak žďárský kostel bude třetí bazilikou v celé oblasti jižní Moravy a Vysočiny,“ sdělil Vladimír Záleský.