Kde se ještě dá koupat?

Kde se ještě dá koupat?

Léto je v plném proudu. Sluníčko svítí o sto šest a tak nejlepším místem, kde trávit prázdniny a dovolené, jsou zcela určitě místa s výskytem vodních ploch.

Ne všechny rybníky jsou ale z hlediska hygieny zcela v pořádku. V některých z nich je koupání dokonce zakázáno. Tak dopadl například rybník Kachlička nedaleko Humpolce, kde je podle zprávy Krajské hygienické stanice kraje Vysočina výskyt sinic v denzitě 350 000 buněk/ml a překročená limitní hodnota celkového fosforu. 

Na Žďársku jsme na tom zatím poměrně dobře. Především rybníky Medlov a Sykovec v tuto chvíli nejeví větší známky znečištění.

 


Zhoršenou kvalitu vody, kde je mírně zvýšená pravděpodobnost vzniku zdravotních problémů při vodní rekreaci a u některých vnímavých jedinců by se již mohly vyskytnout zdravotní obtíže, má Domanínský rybník, Pilská nádrž, Velké Dářko, Lom v Dolní Rožínce a Zuberský rybník.

 


Nevhodné ke koupání je v současné době koupaliště Sázava a Milovský a Skalský rybník. Zdejší voda neodpovídá hygienickým požadavkům a pro uživatele představuje zdravotní riziko a to zvláště pro citlivější jedince.

 


Zákaz koupání letos ještě na Žďársku vydán nebyl.