Díky internetu si můžete ušetřit fronty na úřadě

Díky internetu si můžete ušetřit fronty na úřadě

Městský úřad v Novém Městě na Moravě připravil pro své návštěvníky novinku. Protože si mnozí z nich stěžovali na dlouhé čekací lhůty a to hlavně na odboru dopravy a vnitřních věcí, rozhodli se úředníci zprovoznit takzvané „elektronické objednávání klienta“.

V praxi to bude vypadat tak, že se každý návštěvník městského úřadu bude moci dopředu objednat na určitý čas v klidu svého domova. Vyhne se tímto dlouhým frontám a časovým ztrátám. Stačí si jen na internetových stránkách města vybrat den a hodinu návštěvy, které si zarezervuje. Obdrží číselný kód, s nímž se ve stanoveném termínu dostaví na městský úřad. Tam zvolí na dotykové obrazovce tlačítko „objednaní klienti" a zadá svůj číselný kód. Je ovšem nutné dostavit se nejdříve 10 minut před přiděleným časem objednání a nejpozději 5 minut po přiděleném čase objednání.

Službu „elektronické objednávání klienta“ bude možné využít k těmto agendám:

- přihlášení k trvalému pobytu
- vydání potvrzení o trvalém pobytu
- podání žádosti o občanský průkaz
- občanské průkazy - výdej
- občanské průkazy: oznámení ztráty, oznámení odcizení apod.
- podání žádosti o cestovní pas
- cestovní pasy: oznámení ztráty, oznámení odcizení apod.
- registr vozidel - přihlašování, změna vlastníků
- řidičské průkazy
- registr vozidel - přihlašování, změna vlastníků
- technik registru vozidel technické změny, vyřazení

„Tato služba může zpočátku vyvolat i jisté rozladění u návštěvníků městského úřadu, ale já jsem přesvědčena o tom, že komfort, který nabízí, občané ocení,“ doufá starostka města Zdeňka Marková.

V současné době byl spuštěn zkušební program, který by měl být od prvního září nahrazen běžným provozem. Svou „schůzku s úřadem“ si klienti mohou domluvit až v třicetidenním předstihu.

Pro ty, kdo ovládají a používají internet, bude tato služba určitě vítanou změnou. Hůře na tom ale bude běžný návštěvník úřadu, jehož čekací doba se prodlouží, protože jej „předběhnou“ objednaní klienti.“Trochu se v tomto případě obáváme možných nedorozumění, nicméně věřím tomu, že dnes je počítačová gramotnost natolik velká, že s výjimkou starších lidí nemá s internetem nikdo žádný problém. Pokud si lidé na to zvyknou a začnou výhradně používat tento systém, tak by se neměly tvořit žádné fronty a každý bude moci přijít v čase, který mu bude vyhovovat,“ dodává starostka.