Řidiče čeká změna přednosti v jízdě

Řidiče čeká změna přednosti v jízdě

Oprava novoměstské Nečasovy ulice přinese změny nejen pro obyvatele žijící v této lokalitě. I projíždějící řidiči zde budou muset věnovat větší pozornost jízdě, hlavně novému dopravnímu značení. Čeká je totiž změna přednosti.

Nová kanalizace a chodníky, výstavba plynovodu, úprava parčíku na Palackého náměstí a další transformace by měly být dokončeny počátkem října. Spolu s nimi mohou obyvatelé města očekávat i bezbariérovou úpravu dolní části Vratislavova náměstí. Na tuto stavbu vypsala v současné době rada města výběrové řízení. „Práce by měly být co nejdříve zahájeny a jejich dokončení lze očekávat v těsné návaznosti na ukončení rekonstrukce Nečasovy ulice a Palackého náměstí,“ sdělila starostka Nového Města na Moravě Zdeňka Marková. Na bezbariérový přístup by měl navázat i zvýšený přechod pro chodce, který by zajistil opatrnější průjezd náměstím.

 

Největší novinkou ale bude již zmíněná změna přednosti v jízdě. Doposud vedla hlavní silnice z Nečasovy ulice směrem k Vratislavovu náměstí. „Nově bude hlavní silnice vést z ulice Nečasovy na ulici Žďárskou,“ informovala Zdeňka Marková. „Řidiči mají zafixovanou pod kůží hlavní silnici směrem k Vratislavovu náměstí. Uděláme vše pro to, aby společně se změnou přednosti v jízdě nedocházelo k žádným dopravním nehodám, jak se v takovýchto situacích občas stává,“ sdělila starostka.