Bezohledné parkování

Bezohledné parkování

S parkováním je v dnešní době problém asi téměř všude. Aut přibývá, nejvíce těsno bývá kolem sídlišť a bytových zástaveb celkově.  

Zajímavé je, že problémy s parkováním mají někteří řidiči i v místech, kde by to teoreticky problém být neměl.

U každého supermarketu, které zahltily naše města v nepochopitelně velkém počtu, je k dispozici parkoviště pro konzumní návštěvníky. Téměř se nestává, že by nebylo kde zaparkovat.

Přesto například u Billy v Novém Městě na Moravě bývá problém projet kolem hlavního vchodu a zaparkovat na místech k tomu určených. I když je plocha naddimenzována a míst je spousta i pro návštěvníky Města, kteří nechtějí stát na placených parkovištích na náměstí, přesto není jednoduché se zde motat. Stačí dva – tři bezohlední řidiči, kteří zastaví mimo určené místo a musí své plechové miláčky nechat co nejblíže vstupu do prodejny, protože oni přece nepůjdou celých dvacet metrů pěšky!

 Je až s podivem, že tato situace se zde opakuje téměř neustále, a i když například ráno stojí na celé ploše čtyři auta, i tak jsou schopni někteří rádoby „šoféři“ zatarasit hlavní průjezd navzdory vyznačeným místům, kde by auta měla stát.

Vtipně pak vypadá okamžik, kdy si takto odstaví auto například majitel jednoho z místních zelinářství, který má před svým obchodem jasně vyznačen zákaz zastavení a běda, kdyby tam někdo stál a zatarasil mu jeho příjezd.

 Nezbývá, než věřit, že takových líných a bezohledných řidičů nebude přibývat a ostatní se nebudou muset proplétat mezi jejich auty, aby mohli vůbec z parkoviště odjet.