Co s tím?

Co s tím?

Cest do práce a z práce si zaměstnanci novoměstského Medinu, kteří chodili v létě pravidelně okolo železniční stanice Zastávka, zrovna neužili. Anebo možná právě naopak. Užili si jich až moc.  

Nedaleko již zmíněné Zastávky se totiž nachází rekreační chatky a k takovémuto zařízení patří i kontejner na odpadky. A právě odpadky se tu po celé léto vesele množily a úměrně s množstvím stoupal i nelibý zápach. „Brzy po ránu to ještě šlo, ale jakmile začalo více svítit sluníčko, stával se zápach téměř nesnesitelný“, stěžovali si kolemjdoucí.

 

  

„Smluvní vztah mezi firmou České dráhy a. s. a Technickými službami Nové Město na Moravě byl ukončen k prvnímu červenci tohoto roku ze strany objednavatele. Jako důvod bylo udáno nevyužití 1100l kontejneru“, namítá na stížnosti občanů, proč nejsou odpadky vyvezeny, vedoucí provozu Marek Kučera. „Od tohoto data opravdu kontejner nevyvážíme“, dodává.

 

  

Naštěstí nepatří Marek Kučera mezi ty, kteří se spokojí s jednoduchou odpovědí, a kterým jsou stížnosti občanů lhostejné. A tak se dává do pátrání. Podle jeho zjištění se České dráhy a. s. „rozloučily“ s odborovou organizací, která převzala část jejich majetku včetně rekreačních chatek u Zastávky. Tato organizace ale už pozapomněla uzavřít smlouvu na likvidaci odpadu. Rekreanti se tudíž nadále rekreovali, odpadky odložili u již plného kontejneru a odjeli do svých čistých domovů. A novoměstští občané pak obcházeli pomalu se zvětšující černou skládku.

 

  

Z nevyvezeného kontejneru se pomalu stával začarovaný kruh. Technické služby jej nechtěly vyvézt, protože by jim tuto činnost nikdo nezaplatil. Město, které si u nich vývoz odpadu objednává, nemělo s tímto nic společného, protože zmíněná nádoba stojí na pozemku Českých drah. No a České dráhy nemají o vývoz zájem, neboť ukončily svou činnost v rekreačním zařízení a z jejich strany byl tudíž kontejner nevyužitý.

 

Zákon o odpadech nám říká, že odpovědnost za nakládání s odpady padá na hlavu jejich původce. Ten si ale může zvolit jakoukoliv firmu, která mu odpad zlikviduje. Pokud by Technické služby Nové Město na Moravě odvezly zmíněnou skládku na své náklady, může odborová organizace, jakožto původce říct, že chtěla využít služeb jiné instituce a tudíž požadovanou částku za vývoz nezaplatit.

 

Tentokrát mělo vše šťastný konec. „ Odborová organizace, která rekreační zařízení získala, prý nevěděla o tom, že České dráhy vypověděly smlouvu na vývoz odpadu. Domluvili jsme se, že provedeme vývoz takzvaně na čestné slovo a poté dáme naše smluvní vztahy do pořádku“, říká Marek Kučera.

 

Dnes už se zaměstnancům Medinu chodí do práce veseleji. Žádný zápach zahnívajících odpadků už je neobtěžuje a snad už nikdy obtěžovat nebude.