Rudou barvu získal rybník díky prvoku

Rudou barvu získal rybník díky prvoku

Cihlově červené zabarvení maršovského Dolního rybníka má na svědomí Euglena sanguinea neboli krásnoočko krvavé.  

Tento jednobuněčný organismus v sobě dokáže hromadit karotenoidy. Odtud také pramení jeho nápadné zbarvení. S oblibou obývá sladkovodní, často organickými látkami znečištěné, vodní plochy.

Ve Žďárských vrších se naposledy objevil v Maršovicích a to jak na Dolním rybníku, tak i na hladině Knězovce. Tady už v červenci zasahovali i novoměstští poloprofesionální hasiči. V domnění, že jde o rozlitou barvu, organismus z vodního povrchu odstranili. „Členové hasičských sborů na to většinou takto reagují, protože neví, o co vlastně jde,“ říká Jaromír Čejka ze Správy Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy.

 

 


 

  Podle ochranářů byl zřejmě zdrojem Dolní rybník a odtud se krásnoočko dostalo dále. Knězovec byl sice zásahem hasičů prvoka zbaven, menší rybníček uvnitř obce je ale stále pokryt nezvyklou červení. „Působí to velice zvláštně a může to skutečně budit dojem, že se jedná o chemickou látku. I když vypadá nepřirozeně, není krásnoočko pro ostatní živočichy škodlivé“, sdělil mluvčí CHKO.

 

 Zlepšení stavu vodní hladiny může nastat až po vyvápnění vodní plochy. Důležité je ovšem následné zamezení vniku odpadních látek do vody.