Kvalita vody na vysočině

Podle informací Krajské hygienické stanice je stav vodních ploch, sloužících ke koupání na Vysočině k dnešnímu dni následující: Domanínský rybník, rybník Sykovec a rybník Medlov - zhoršené smyslově postižitelné vlastnosti vody. Pilská nádrž a Velké Dářko - zhoršená jakost vody, nevhodná ke koupání pro vnímavé jedince, nález sinic. Koupaliště Nové Město na Moravě, Skalský rybník a Lom Dolní Rožínka - po vytrvalých deštích omezené užití, průhlednost vyšší než 50 cm, bez výrazného plovoucího znečištění, mírné vegetační zabarvení vody s náznaky rozvoje fytoplanktonu bez vodního květu. Zuberský rybník - vypuštěný. Milovský rybník a Koupaliště Sázava - vhodné ke koupání, průhlednost vyšší než 1 m, bez plovoucího znečištění a fytoplanktonu.