Pohnuté osudy Mararykova pomníku

Pohnuté osudy Mararykova pomníku

Pomník prezidenta Tomáše Garrique Masaryka byl v Novém Městě slavnostně odhalen 28. října roku 1928. Základní kámen byl však položen už v červnu a právě ten skrýval pamětní listinu vytvořenou akademickým malířem Karlem Němcem.

Na tento pomník byli novoměstští občané právem pyšní, neboť byl financován z veřejné sbírky, takže se na jeho vzniku podílel každý zdejší jednotlivec spolu s občany okolních obcí.

 

Pomník na svém místě ale dlouho nezůstal. Z rozhodnutí okresního úřadu musely být v roce 1940 všechny památky, připomínající dřívější státoprávní poměry, odstraněny.

 

Znovu nainstalován byl 28. října 1947 a do jeho podstavce se vrátila i původní pamětní listina, tentokrát doprovázena novou, vytvořenou Jiřím Šebkem.

 

 Ale ani tentokrát to nebylo „na věčné časy“. Rok 1960 přinesl Velkou mírovou slavnost, při které byla busta T. G. Masaryka na pomníku nahrazena pamětní deskou dr. Sekaninovi.

 

Pod vedením architekta Zdeňka Makovského byl pomník s bustou prvního prezidenta znovu vrácen na své místo a slavnostně odhalen 27. 10. 1968.

 

Jeho pohnutý osud se ale ještě nenaplnil. Na základě návrhu usnesení okresní konference KSČ z roku 1982 zmizel pomník opět z ulic Nového Města na Moravě.

 

Od 29. dubna roku 1990 stojí památník opět před budovou I. základní školy. Snad už navždycky.

 

Nejen o osudech Masarykova pomníku se můžete dozvědět mnohem více v novoměstském Horáckém muzeu, kde v těchto dnech probíhá výstava nazvaná „90. výročí vzniku ČSR“. Získáte zde spoustu informací o první světové válce, protirakouském hnutí a vzniku ČSR, legiích a dalších. A k vidění je tu i pamětní listina vložená do základního kamene pomníku Tomáše Garrique Masaryka v roce 1947.