Kamiony ano, chodci ne

Kamiony ano, chodci ne

Historický most u žďárského zámeckého areálu byl v pátek slavnostně uveden znovu do provozu. Práce na jeho rekonstrukci byly zahájeny počátkem dubna letošního roku.  

Oprava mostu byla nepříjemná zejména pro nákladní dopravce, protože mostní provizorium, které zabezpečovalo průjezd, nebylo určené pro kamiony a nákladní automobily. Komunikace vedoucí přes tuto historickou stavbu je velice frekventovaná, denně tudy projede okolo osmi tisíc osobních a nákladních automobilů.

 

Řidiči jsou teď už nadmíru spokojeni. Nepříjemná objížďka pro nákladní a provoz řízený občas stávkujícími semafory pro osobní dopravu, konečně skončily. Méně nadšení ovšem jeví chodci. Jejich sen o rozšíření mostu, které by přineslo vybudování chodníků, se opět rozplynul. „Rozšíření mostu bychom velice uvítali, ale jednání s památkáři, jakkoliv zdlouhavé a náročné, k ničemu takovému nevedlo,“ říká žďárský starosta Jaromír Brychta a dodává: „Je to jediné negativum tohoto mostu. Kdyby tady byl opat Hennet, který stál u vzniku této stavby a viděl provoz, jaký zde nyní je, tak by byl určitě taky pro rozšíření.“ Podobné stanovisko zastávali i ostatní zúčastnění. Nikdo z památkářů bohužel nebyl na slavnostním otevření mostu přítomen.

 

 

 

 

 

 

Co všechno předcházelo slavnostnímu otevření? „Oprava byla dlouhá, ale nakonec nebyla tak složitá, jak se očekávalo,“ informoval Ing. Martin Doksanský, generální ředitel firmy SMP CZ. „V březnu bylo zhotoveno mostní provizorium a od dubna se začalo se samotnou opravou. Zrekonstruovat takovouto vzácnou stavbu během šesti měsíců je docela úctyhodný výkon.“

 

Narazili jste na nějaké problémy?

„Při samotné stavbě ani ne, největším problémem bylo domluvit se s těmi, kdo se v tomto státě starají o památky. Od počátku byla jejich představa taková, že máme zachovat patinu času, která se na mostě podepsala. Tedy odpadávající zábradlí a další. Naštěstí nakonec zvítězil zdravý rozum a zábradlí je teď už svislé.“

 

Překvapilo vás něco?

„To ano. Při rekonstrukci jsme se museli dostat k železobetonové desce, která tady byla přidána v roce 1949. Ta i po těch letech vypadala téměř jako nová, takže část konstrukce, která měla být vybourána, byla nakonec jen vyspravena.“

 

Novému mostu chybí zatím sochy svatých, které tu byly od jeho prvopočátku….

„Sochy jsou uloženy v depozitáři, restaurují se a už se odtud nikdy nedostanou. Místo nich budou vyhotoveny repliky, které budou nainstalovány na jaře příštího roku. Nevím, jestli je správné, že takové vzácné věci jsou v depozitáři. Když tady vydržely tři sta let, tak by mohly vydržet i dalších tři sta.“

 

 

Bude nový most dostatečně odolný, aby vydržel kamionovou dopravu?

„Dělalo se vše pro to, aby tomu tak bylo. Most je velmi pečlivě proinjektovaný, na původní železobetonovou desku jsou navázány další, které roznáší zatížení až do konstrukce vozovky na obou březích. Jsem přesvědčen, že to minimálně padesát až sto let vydrží.“

 

Významné mezníky barokního mostu

Postaven v letech 1759 – 1766, tedy v době, kdy opatem žďárského kláštera byl Bernard Hennet.

1949 - most byl zpevněn železobetonovou deskou

2008 – rekonstrukce mostu firmou SMP CZ, která je specialistou na historické stavby. Jejich rukama prošel například Karlův most v Praze, obloukový most přes Ohři u Lokte, most přes Vltavu v Davli, přes Labe u Mělníka, most přes Jordán u Tábora, most v Písku, hraniční most ve Waidhausu a další.