V CHKO Žďárské vrchy jsou neustále objevovány nové živočišné druhy

Nenechte se zmýlit, není to tak, že by se ve Žďárských vrších najednou objevili naprosto neznámí živočichové. Jde spíše o ojedinělý výskyt živočišného druhu, který nebyl nikdy dříve v této lokalitě pozorován nebo se tu kdysi vyskytoval a předpokládalo se, že zcela vymizel.

A jak vlastně dochází k tomu, že se najednou objevuje spousta nových živočišných druhů? Podle zoologa Petra Mücksteina je to tím, že dochází k intenzivnějšímu zoologickému průzkumu v této oblasti. Tito živočichové tu zřejmě již byli, ale nikdo tuto problematiku nesledoval. Až v posledních letech se začal dělat rozsáhlejší průzkum. Podrobné mapování výskytu nových živočišných druhů souvisí i s větším přílivem financí do CHKO Žďárské vrchy.

Jedním z těchto vzácných živočichů, které ve Žďárských vrších pracovníci správy CHKO před nedávnem objevili, je brouk nazývaný majka obecná. Jde o ohrožený druh a vyskytuje se spíše na teplejších stanovištích. Majka obecná je tmavomodrý brouk, který prochází složitým vývojem. K němu potřebuje hostitelský hmyz. Tím jsou v tomto případě včely.
Majka obecná je brouk nejen vzácný, ale také jedovatý. Pokud je ohrožena, vylučuje krvomízu obsahující jedovatý kantaridin.
Pokud by vás zajímala lokalita, ve které byl tento brouk ve Žďárských vrších objeven, tak pracovníci CHKO prozradili pouze to, že jde o novoměstsko. Nechtějí ji blíže specifikovat hlavně z toho důvodu, že je to entomologicky poměrně hodně vyhledávaný brouk.

Foto: pracovníci CHKO

Další ze zajímavých živočichů nově objevených ve Žďárských vrších je vážka běloústá. Ta je rozšířena spíše v severní Evropě, v rašeliništích tajgy a tundry. Vážka běloústá byla objevena na žďársku. Zde se nachází celá populace tohoto vzácného druhu.

 

Co se týká obratlovců, i tady se objevil jeden významný druh. Je jím ryba zvaná sekavec. Je to malá rybka, která dorůstá délky pouhých deseti centimetrů. Rozšířen je po celé Evropě s výjimkou severních částí. Byl nalezen v řece Chrudimce a patří mezi silně ohrožené druhy.

Letos poprvé byl také na území CHKO Žďárské vrchy spatřen počátkem července orel královský. Jde o kriticky ohrožený druh. Byl spatřen na jimramovsku a je otázkou, jestli se jednalo jen o zcela výjimečný zálet, nebo jestli to nesouvisí s možným hnízděním na sousedícím území, Svratecké hornatině. Ve Žďárských vrších nejsou pro tyto ptáky vhodné hnízdní podmínky, ale v sousední lokalitě by už jeho hnízdění možné bylo. Orel královský, podle Jaromíra Čejky ze správy CHKO, preferuje listnaté nebo smíšené lesy a proto by mu mohly rozsáhlé porosty okolo řeky Svratky vyhovovat. Také menší počet turistů v této oblasti je v tomto případě výhodou.

Foto: Antonín Kinc

A ve světě ptactva ještě zůstaneme. Na jimramovsku byl viděn i luňák červený. Celá rodinka se tu přiživovala na posečených hraboších po první seči trávy. Luňáci určitě nepocházeli odnikud zdaleka. Na místě byli pozorováni celých deset dnů, pak se přestěhovali jinam.

Jak sami vidíte, Žďárské vrchy nás neustále něčím překvapují. A tato překvapení jsou velice příjemná. Vždyť svědčí o neporušenosti životního prostředí. A to nám mohou všichni jen závidět.