Nejsme jen „ty deky“

Nejsme jen „ty deky“

O tom, že patchwork není stále jedno a totéž, ale že má spoustu různých variant, se před nedávnem mohly přesvědčit účastnice posledního loňského kurzu na farmě v Habří.

Lektorka Jana Štěrbová se ručním pracím věnuje více než třicet let a má za sebou kromě jiného i několik zajímavých výstav. Do Habří dojela předvést a také vyučovat takzvaný „moderní a art quilt“. „Není to klasický patchwork, při němž se vytváří předměty přímé užitné hodnoty, jako jsou deky a polštáře. Moderní quilt je nástupcem tapiserie, která měla u nás velkou tradici. Na Moravě byly proslulé manufaktury na art protisy. Ty nemají v současné chvíli nástupce, až právě moderní quilt na tuhle tradici navazuje a pokračuje v ní.“


Dalo by se tedy říct, že jde o umění?

„Jistěže jde o umění. Pokud se šije klasický patchwork, pak musíme uvádět zdroje, a který časopis kopírujeme. Naproti tomu moderní art quilt  jsou vyloženě autorské quilty, jejich dizajn je ojedinělý.“


Jste nejen vystavovatelkou, ale také zakladatelkou jedné z výstav. Jaké předpoklady musí mít výrobky, které přijmete mezi exponáty?

„Vzhledem k tomu, že trh v České republice je zatím velmi úzký a i dovednosti zdejších patchworkářek jsou zatím velmi omezené, tak jsme během prvních dvou let výstavy nevybírali žádná umělecká díla, ale brali jsme i klasické, základní deky. Ale spíš jen proto, abychom motivovali české ženy, aby chtěly šít a vystavovat.

Pro rok 2009 už jdeme ve výběru malinko dál, vytváříme speciální tematické sekce. To ale neznamená, že nevystavíme základní patchworkové práce. Ale snažíme se je spíš shromáždit v jiných prostorách tak, aby v profilu České republiky nebyly jen základní přehozy přes postel, ale aby bylo vidět, že už umíme i něco dál.“


Jak vidíte vývoj patchworku v České republice?

„Perspektivně. To znamená, že máme na co navazovat. České ženy vždycky šily, ale dnes už nám trh nabízí alternativu v podobě velmi dokonalé konfekce. Tím pádem mnohé z nich ztratily motivaci, i když stále mají zájem se něčím podobným zabývat.

Pro quiltování mají české ženy základní předpoklady – kreativitu a zručnost. Tady nejde jen o to, aby se věnovaly šití, ale jde hlavně o nápady. A ty se snažíme rozvíjet i tím, že na naši výstavu zveme každoročně zahraniční lektory a prezentujeme stále větší kolekce ze zahraničí. Tak představujeme tuzemské veřejnosti, co to vlastně je moderní art quilt. Dáváme najevo, že „nejsme jen ty deky“. Chceme být moderní český quilt tak, jako byla moderní česká tapiserie.“


Učíte i v zahraničí, můžete srovnat vaše žákyně v cizině a u nás?

„České ženy jsou určitě šikovnější a kreativnější. Je to dané hlavně materiálovým nedostatkem, který tu stále ještě existuje. V zahraničí napíšu seznam pomůcek na kurz a všichni si je přinesou naprosto stejné. Zatímco tady je seznam vždycky jen přibližný a podle lokální nabídky a momentální kreativity mají zdejší ženy nakonec daleko zajímavější výchozí materiál. A s tím ruku v ruce přichází i zajímavější výsledky. V zahraničí jsou zvyklí na takové to šití podle receptu. U nás se musí každá žena vypořádat s tím, co má právě k dispozici.“

Jaké materiály pro art quilt používáte?

„Zcela atypické. Opustili jsme komerční bavlnu a používáme látky, které si sami barvíme nebo upravujeme. Plus látky pro patchwok takzvaně nevhodné, jako jsou tafty, šifony, monofily a další. Dále používáme všechny typy různých vláken, stužek vln a krajek nebo olejové pastely.“


Vaše výuka je poněkud jiná než na klasickém kurzu patchworku. Místo šicích strojů a látek mají vaše žačky v rukou barevné pastelky a časopisy…

„Začínáme základní teorií. To znamená principy dizajnu a jak si vytvořit autorský návrh na svůj vlastní quilt. Začali jsme rozkládat barevnou inspiraci. V druhé polovině kurzu se budeme zabývat praktickou částí, tedy vytvářet textilní koláže. Kromě toho budeme zkoušet i ubrouskovou metodou použitou v art quiltu.“


Jana Štěrbová - absolventka obchodní fakulty, celý život se věnovala cestovnímu ruchu. Stejně jako ostatní ženy, i ona doma šila běžné, užitné věci. Když po roce 1989 stoupla oděvní nabídka a nutnost šití doma skončila, začala se více věnovat textilním technikám – paličkování, šití, pletení, háčkování, atd. Zvláště ji nadchla textilní koláž neboli patchvork. Je to podle ní způsob, kterým se dá vyjádřit absolutně všechno. Jako jediná v České republice učí moderní a art quilt a to nejen u nás, ale i v zahraničí. Zakladatelka mezinárodní výstavy Prague patchwork meeting a patchworkového klubu Art quilt CZ.