Revitalizace Vratislavova náměstí bude běh na dlouhou trať

Revitalizace Vratislavova náměstí bude běh na dlouhou trať

Úmysl radnice pozměnit vzhled centrálního náměstí opět rozbouřil klidné vody Nového Města na Moravě. Nejvíce nelibosti způsobilo zamýšlené kácení vzrostlých stromů.

 

Na téma odstraňování zeleně a její nahrazení novou jsou Novoměšťáci od dob, kdy se na náměstí měnily borovice, zvláště citliví. Nová studie náměstí představená radnicí však opět počítá s dalším kácením.

Radnici je negativní postoj občanů dobře znám a snaží se vysvětlit občanům, jak a proč se rozhoduje o proměně Vratislavova náměstí. Do každé domácnosti města a místních částí byl roznesen mimořádný zpravodaj detailně rozebírající studii vytvořenou architektonickou kanceláří Knesl +Kynčl.  Na pondělí 22. června je navíc svolána veřejná debata občanů, na níž budou přítomni i sami zpracovatelé nového řešení.

„Ani radě města a členům zastupitelstva není jedno, jak budeme náměstí řešit. Vyběhla fáma, že bouráme a řežeme borovice, které jsme vloni zasadili. Ale tímhle razantním postupem nikdo nechce jít,“ obhajuje novou studii starostka města Zdeňka Marková a zároveň připomíná, že díky tomu, že na borovice získalo město dotaci, je zajištěna jejich existence po dobu deseti let. „Někdy v budoucnu se snad bude rozhodovat o tom, jestli tam borovice zůstanou. Ale to skutečně není otázka dneška.“

První etapa kácení stromů by se ale bohužel měla dotknout i vánočního smrku, díky němuž bylo v zimě novoměstské náměstí hodnoceno jako jedno z nejkrásněji vyzdobených. „Počítá se s tím, že vánoční strom bude zakotven v jiné části náměstí tak, aby nezakrýval výhled na kostel. A každý rok bychom z městských lesů přivezli a osadili srovnatelně velký strom“, říká starostka, která zároveň uznává, že tento velikán je jednou z novoměstských rarit.

Vize změny náměstí je podle slov starostky dlouhodobá záležitost. Ke konečnému cíli by se Nové Město mělo dostat v horizontu dvou desítek let. „Jestliže se chceme dostat k nějaké koncepci, tak tuto koncepci musíme mít jednoznačně před sebou. A všechny postupné kroky by měly směřovat k jednomu výsledku,“ vysvětluje starostka nutnost vypracování studie. „Věřím, že spolupracujeme s kvalitními architekty. Jsme městem s velkou sochařskou tradicí a v nové studii se na to nezapomíná. Syn sochaře Vincence Makovského Zdeněk Makovský by se měl podílet na některých prvcích, které se ve studii objevují.“ 

Nová koncepce se ne každému musí líbit. „Co člověk to názor“, říká se a tímto pořekadlem se řídí i Zdeňka Marková. „I když se to řadě lidí zamlouvat bude, tak si nedělám iluze, že to přijmou všichni. Je to přirozené, že když žijeme v nějakém prostředí a líbí se nám, tak si nedovedeme představit, že nám ho někdo změní. Ani já sama nejsem na nějaké razantní řešení připravena a úplné vykácení všech stromů rozhodně nebudu podporovat. Ale stromy, které jsou podle vyjádření dendrologa životu nebezpečné, dolů musí. Nikdy nebudu nadřazovat živost stromu nad život člověka.“

Koncepce ještě není schválena a někteří zastupitelé stejně jako mnozí radní se domnívají, že by bylo lépe nechat konečné rozhodnutí na svých nástupcích. „Je možné některé z kroků realizovat už v roce příštím, ale nemyslím si, že to bude tak brzy. Rozhodně se tu nejedná o jednoduché a snadné rozhodnutí a proto s ním nespěcháme,“ potvrzuje starostka.