V Bystřici nad Pernštejnem plánují během příštích tří let radikální zásah do městské zeleně

V Bystřici nad Pernštejnem plánují během příštích tří let radikální zásah do městské zeleně

Po Novém Městě a Žďáru nad Sázavou přichází s návrhem kácení stromů a obnovy zeleně i Bystřice nad Pernštejnem.

Generel zeleně byl v tomto městě zpracován v roce 1991. Podle něj byla Bystřice rozdělena na třicet pět částí, které byly zmapovány a byly k nim připojeny návrhy řešení zeleně v těchto lokalitách. Vzhledem k tomu, že jsou tyto plány už zastaralé, přistoupila radnice k jejich obnově.

„Vyšli jsme z původního generelu, prošli jsme jednotlivé části města a z tohoto výchozího podkladu se odvíjí začátek zpracování nového návrhu,“ uvedl František Klimeš, vedoucí odboru životního prostředí. V současné době ve městě probíhá zaměřování stávajícího stavu stromů, které jsou zakreslovány do technické mapy. Po inventarizaci zeleně bude následovat vytvoření samotného projektu. Jednotlivé stromy budou posouzeny odborníky a to i s ohledem na územní plán, požadavky města a těch, kteří v dané lokalitě žijí.

„Návrh předpokládá poměrně významný zásah do stávající zeleně. Staré nebo neperspektivní stromy budou odstraněny a provede se výsadba nová, při které by se koncepčně sladila druhová skladba dřevin. Projekt připravujeme tak, aby byl hotov do podzimní výzvy z Operačního programu životního prostředí. Město si od toho slibuje, že by během tří let udělalo radikální zásah do správy a údržby zeleně, takže se jednorázově dají do pořádku i ty části, které byly zatím tak trochu zanedbány. A zároveň si slibuje i rychlé sehnání finančního obnosu. Takže to, co bychom jindy řešili dlouhodobě, by mohlo být vyřešeno během zmíněných tří let za přispění Operačního programu životního prostředí,“ upřesnil cíle města František Klimeš.

Největším problémem jsou v Bystřici nad Pernštejnem topoly. Stěžují si na ně nejen alergici, ale téměř všichni, kteří v lokalitách s výskytem těchto dřevin bydlí. „Topoly by měly být posouzeny a odstraněny jako první. Měly by je nahradit jiné stromy, které nebudou nikomu vadit a nebudou ani zhoršovat životní prostředí,“ přidává se i starosta Karel Pačiska.

Bystřičtí vědí, že každé kácení dřevin se setkává i s negativními ohlasy. Právě proto chtějí nejdříve vypracovat nový projekt, ve kterém bude zahrnuta i výsadba zeleně nové. „Bude to i dobrým argumentem pro ty, kteří s kácením nesouhlasí. Budeme mít jednotný plán kácení i výsadby. A zároveň i zmlazování stromů,“ dodává místostarosta Bystřice nad Pernštejnem Josef Vojta.