Město chystá pro turisty odpočívadla, venkovní mapy a jednu novou cestu

Město chystá pro turisty odpočívadla, venkovní mapy a jednu novou cestu

Díky dotaci z Fondu Vysočiny bude moci Nové Město na Moravě vyměnit čtrnáct venkovních cykloturistických map, umístit dalších pět odpočívadel, obnovit polní cestu Maršovice – Rokytno a zkvalitnit povrch cesty Koupaliště – Sykovec.

„Získali jsme sto šedesát tisíc korun a celkové náklady činí čtyři sta tisíc,“ uvádí starostka Zdeňka Marková. Na tomto rozsáhlém projektu se kromě Nového Města na Moravě budou podílet i obce Javorek, Věcov, Radešínská Svratka a městys Jimramov.

Budování nových turistických a cyklistických tras patří mezi poměrně nákladné projekty. V případě cesty Maršovice - Rokytno jde vlastně o obnovení původní komunikace, která je sice stále jako silnice vedena, ale ve skutečnosti už vlastně téměř neexistuje. V současné době je jedna z jejích částí ohrazena a užívána jako pastvina pro dobytek. „Jednáme s organizací, která tuto cestu využívá k jiným účelům, a budeme požadovat, aby se to opět dalo do pořádku. Cesta je v majetku města a určitě by neměl být problém se dohodnout na jejím znovuobnovení,“ informuje Zdeňka Marková. Pokud by se městu záměr zdařil a nynější uživatel by cestu uvedl do původního stavu, ušetřila by se nemalá částka, která by mohla být věnována na jiné účely. Navíc by jak pěší turisté, tak i cyklisté nemuseli chodit a jezdit po hlavní silnici a nebyli by tak ohrožováni kolemjedoucími auty.

Novoměstsko je oblíbeným cílem turistů. Přírodní krásy ovšem samy o sobě většinou nestačí. Návštěvníci čím dál více vyžadují i kvalitní služby. Ty stávající ale ne vždy odpovídají jejich představám. „Jsme město, které svojí polohou a zastavěností nebude nikdy průmyslovým centrem. Jsme městem turistického ruchu a turistický ruch by také měl být i v budoucnu klíčovým hospodářským momentem. Stojíme o to, aby sem lidé přijížděli. Handicapem tohoto území je kvalita ubytovacích a doprovodných služeb. To skutečně potřebujeme zlepšit,“ je si vědoma nedostatků v cestovním ruchu Zdeňka Marková.

Naopak pozitivním momentem ve zdejším turistickém ruchu je množství dobře značených pěších i cyklistických a v zimních měsících lyžařských tras. Nechybí na nich odpočívadla, mapy, ani internetové kiosky, kde si návštěvníci mohou vyhledat vše potřebné.