Do kopule věže kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře bude vložen odkaz budoucím generacím

Do kopule věže kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře bude vložen odkaz budoucím generacím

Bouře, která se v červnu loňského roku přehnala nad Žďárem nad Sázavou, silně poškodila střechu kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře.

 

Potřeba oprav střechy kostela s sebou přinesla i jedno pozitivum. Tím, že byla otevřena kopule a z ní vyjmuty odkazy předků, bylo umožněno i současníkům vložit tam své poselství pro budoucí generace.

Některé materiály bude vkládat město, k němuž se připojí i farní úřad, další památkáři a se svou troškou do mlýna přispějí i žďárští hasiči. „Jsme rádi, že jsme dostali tu možnost zanechat odkaz budoucím generacím i jinak, než například v archívech“ pochvaluje si spolupráci s památkáři senátorka Dagmar Zvěřinová.

„Přemýšleli jsme, co tam vložit,“ říká ředitel Regionálního muzea Žďár nad Sázavou Zdeněk Málek, který byl tímto nelehkým úkolem městem pověřen. „Vše je omezeno místem. Nakonec jsme se rozhodli pro fotografický materiál – asi třicet fotografií, které byly foceny ze Zelené hory směrem na město Žďár. Je na nich vidět dnešní zástavba, město a jeho okolí. Pro budoucí generace to bude určitě zajímavé srovnání.

Pak chceme do schránky vložit jeden roční zápis z kroniky, bude to rok 2008, protože letošní rok ještě není uzavřen. To je pro historiky poměrně výtěžný text. Je možné, že v době příštího otevření schránky už kronika nebude existovat.

Další z věcí, které přikládáme, je aktuální stav ulic a částí města. Pro budoucí generace to možná bude jednou velice zajímavé.

Dále jsme vložili DVD „Vítejte na Žďársku“. Je to spíše takový test zda to někdo za čtyřicet nebo více let dokáže přečíst. DVD asi nevydrží, ale třeba budou existovat technologie, které si s tím poradí.

Pak jsme také přiložili obrazové materiály – pohlednice, které v té době budou už asi trochu jinačí. A protože se to týká Zelené hory, tak jako poslední věc sem vložíme knížku Stanislava Mikuleho „Kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře“. Tohle všechno se nám vešlo do krabice formátu A4, která má 1 cm na výšku, což je prostor, který nám památkáři vymezili.“

Kromě města zanechají v kopuli kostela odkaz budoucím generacím i místní hasiči a to v podobě brožury, ve které je popsána jejich minulost i přítomnost. Stejně tak i farář žďárské farnosti Vladimír Vojtěch Záleský využil možnosti připojit se k ostatním a vložit do schránky dokument pro naše nástupce.

Památkáři také nezůstanou v tomto směru pozadu: „Národní památkový ústav vloží do schránky svou výroční zprávu za rok 2008, což je asi nejvýstižnější svědectví o nás, jako o instituci, která má kostel ve správě,“ říká ředitel NPÚ v Telči Ing. Libor Karásek. „Není to ručně psaný dokument, ale listina čistě technická, zpracovaná počítačem s fotodokumentací památek Vysočiny. Zachycuje rok, ve kterém proběhla i obnova žďárského mostu. K tomu připojujeme i řadu mincí, bohužel letos ještě není vydaná sada pro Vysočinu, takže budou použity mince z jihočeské sady. Poslední pamětní mince je z Českého Krumlova a z Českých Budějovic. Jde o edici, kterou každoročně vydává Česká národní banka a každý kraj dostává v jednom roce jednu edici věnovanou. Letos byly na řadě jižní Čechy, Vysočina je plánována v blízkých dvou až třech letech. Ale tak dlouho čekat nemůžeme.“

 

Původně byly dokumenty a mince uloženy v tubusu a tak vloženy do kopule kostela sv. Jana Nepomuckého. Tentokrát se památkáři rozhodli použít trochu jinou schránku. „Nechali jsme vyrobit schránku formátu A4, která bude po vložení všech písemností a mincí zaletována a uložena do nové cibule,“ informuje Ing. Libor Karásek.