Brněnský biskup požehná nově postavenou křížovou cestu

Brněnský biskup požehná nově postavenou křížovou cestu

Poutní kostel Božího milosrdenství a sv. Faustyny ve Slavkovicích patří k nejmladším chrámům na Vysočině. Základní kámen byl posvěcen 14. července roku 2002 a o šest let později, 30. března na svátek Božího milosrdenství, byl brněnským biskupem Vojtěchem Cikrlem požehnán i kostel samotný.

„V této obci nebyla nikdy žádná kaplička ani kostel, i když v okolních vesnicích církevní stavby byly. Když sem náš předchůdce otec Pavel Habrovec v roce 2000 přišel, tak si moc přál, aby zde vznikla kaple nebo kostel,“ říká pallotin Jozef Gruba SAC, farář Jamské farnosti, pod níž Slavkovice spadají. Pavel Habrovec zde působil osm let a záměr, který si v době svého nástupu předsevzal, splnil beze zbytku. Kostel je zasvěcen Božímu milosrdenství a sv. Faustyně jako první a zatím jediný v České republice.

Pokračovatelem jeho díla se stala Společnost katolického apoštolátu - pallotini, která farnost převzala 1. ledna letošního roku. Následníci kráčí ve šlépějích svého předchůdce. V letošním roce byla na svahu za kostelem dokončena nová křížová cesta. Jejím autorem je umělecký kovář Pavel Tasovský, který pro výrobu jednotlivých zastavení zvolil kámen a kov. Zcela netradičně tady naleznete kromě čtrnácti zastavení ještě jedno navíc. „Jako patnácté zastavení jsme vytyčili prostor pro vzkříšení Ježíše Krista a to proto, že Ježíšovo utrpení nekončí na kříži, ale na slavnostním vzkříšení, na vítězství. Náš Pán vstal z mrtvých a kraluje mezi námi jako náš vítěz,“ říká Jozef Gruba SAC.

Má každý kostel svou křížovou cestu?

„Je pravda, že skoro každý kostel stejně jako každá kaple má vnitřní křížovou cestu. Člověk by měl po celý pozemský život o událostech spojených s křížovou cestou a vedoucích ke spáse neustále rozjímat, kontemplovat. My máme křížovou cestu i venkovní. Není to zase nějaká zvláštnost. Svým způsobem bych řekl, že navazuje i na titul kostela. Přece nekonečné Boží milosrdenství má svůj pramen v kříži, ono z něj vychází. Z kříže, který jak říká Písmo „je stromem života“. Chtěli jsme, aby celý areál, nejen kostel, byl duchovním místem, kde se člověk může zklidnit, může porozjímat a zastavit se. V kostele se člověk může modlit nebo se zúčastnit bohoslužby. Tady pak bude moci pokračovat v modlitbě a rozjímat nad tím, co všechno pro nás Bůh udělal. Moc bychom si přáli, aby se nám podařilo zde vytvořit takové podmínky a atmosféru, které budou lidem lépe pomáhat v tom, aby se učili správně chápat a pak rozdávat milosrdenství. Je to Kristová výzva i pro nás.“.

Bylo už v počátcích výstavby tohoto kostela počítáno s venkovní křížovou cestou?

„Na kolik jsem četl o vzniku tohoto kostela, počítalo se s tím, že tu křížová cesta vznikne. A Bohu díky, máme ji tady. Zdejší kostel je takovou perlou mezi okolními kostely. Nejen tím, že je nový a moderní, ale možná také tím, že je jedinečným duchovním místem, které sem přitahuje lidi ze všech koutů České republiky. A křížová cesta bude jejich dalším místem modlitby a rozjímání.“

Plánujete ještě nějaké další úpravy celého areálu?

„Jednotlivá zastavení jsou dokončena, ale ještě stále celý areál zvelebujeme. Čeká nás ještě celková parková úprava, osázení svahu rostlinami. Pořád taky dle finančních prostředků vybavujeme kostel. “

Vy jste původem z Polska, jak se vám líbí na Vysočině?

„Vysočina nejen pro mne, ale i pro mé spolubratry, kteří pocházejí také z Polska, má velké kouzlo. Hlavně co se týká přírodních krás. Moc se nám líbí a cítíme se tu velice dobře. Lidé jsou tu o něco jiní, ale to nám pomáhá k tomu, abychom byli trochu opatrnější a více se jim snažili naslouchat. Taky se od nich hodně učíme. Jsou velmi vstřícní a obětaví. S takovou obětavostí jsem se zatím na žádném svém bývalém působišti nesetkal.“

Je něco, po čem se vám stýská?

„Neřekl bych něco, ale spíš někdo. Trochu někdy po rodičích a po rodině, které jsem v poslední době nějak zanedbával. Ale jsem s nimi v kontaktu a často se ptají na mé nové působiště. Rád jim o tom vyprávím a posílám jim i fotografie. Určitě by se jim tu velmi líbilo. Je mi líto, že nemůžou kvůli věku sem přijet a přece rád bych jím to místo ukázal.“

Vraťme se ale zpět k žehnání křížové cesty. Spoustu věřících určitě bude zajímat kdy a kde.

„Křížová cesta bude požehnána během druhé hlavní pouti, která se uskuteční
4. října za účasti brněnského biskupa Vojtěcha Cikrleho. Začne to mší svatou v deset hodin, potom bude následovat slavnostní požehnání křížové cesty. Odpoledne bude další program – první pobožnost křížové cesty v tomto areálu. Všechny samozřejmě srdečně zveme a moc se na každého poutníka těšíme.“

MŠE SVATÁ KE SVATÉ FAUSTYNĚ S POŽEHNÁNÍM KŘÍŽOVÉ CESTY

NEDĚLE 4. ŘÍJNA 2009

PROGRAM:

9.00 příležitost ke svátosti smíření

10.00 Mše sv. /požehnání křížové cesty

(slouží Mons. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský)

 

14.30 příležitost ke svátosti smíření

15.00 Adorace

15.30 KŘÍŽOVÁ CESTA (poprvé v nově požehnaném areálu)

16.30 Mše sv. ke svaté Faustyně (slouží otcové pallotini)

POUTĚ VE SLAVKOVICÍCH

Každoroční hlavní poutě:

1. hlavní pouť - Svátek Božího milosrdenství (vždy o první neděli po Velikonocích)

2. hlavní pouť – ke sv. Faustyně (v nejbližší neděli 5. říjnu)

Poutě třetí sobotu v měsíci

Program: od 16.00 růženec, korunka k Božímu milosrdenství, od 17.00 mše sv.

Pravidelné bohoslužby:

pátek 15.00 – 16.00 hodina milosrdenství (Adorace, Křížova cesta, korunka) 16.00 mše sv.

sobota 17.00 mše sv.

neděle 10.30 mše sv.

Příležitost ke svátosti smíření po celý rok v sobotu a neděli od 15.00 do 17.00 hod.

Těšíme se na Vás! Otcové pallotini

INFORMACE:

Otcové pallotini, Jámy 71, 592 32 Jámy, tel. 566 502 855, 856

e-mail: info@slavkovice.cz, www.slavkovice.cz, www.farnostjamy.cz