Indiáni přinesli Žďáru pozitivní naladění

Indiáni přinesli Žďáru pozitivní naladění

V magický den 11. 11. poprvé vzplál nad městem „Oheň Hopiů“. Starodávný rituál, při němž jsou vysílány modlitby za uzdravení Matky Země, zachování míru, lásky i úcty měl přinést Žďáru a jeho obyvatelům pozitivní naladění.

Dějištěm magického obřadu se stal Starý Dvůr, prastaré místo nabité pozitivní energií. „Očista prostoru i lidí je velice důležitá, proto jsme se rozhodli začít s duchovní očistou našeho města a okolí,“ říká organizátorka starodávného rituálu Marta Zitová.

Proč zrovna Hopiové?

„Hopiové proto, že jsou to indiáni, kteří mají hlubokou tradici. Je to posvátný kmen, který tuto duchovní tradici vzestupu a zemské evoluce přenášejí dodneška. Indiánských kmenů je spousta. Společnou mají blízkost k přírodě a zároveň úctu k přírodě. A tu v sobě můžeme prohlubovat i my a je úplně jedno, kdo je jakého vyznání.“

Jak taková očista vlastně vypadá?

„Je to mentální očista v podobě ohně. Hodně je důležitá radost, pohoda, láska a porozumění. To vše sjednocuje oheň, který je velice symbolický.“

Může přijít kdokoliv?

„Je zván kdokoliv, napoprvé jsme to dali vědět svým přátelům a věříme, že se časem přidají i další. „Oheň Hopiů“ se bude opakovat, tyto ohně se totiž pravidelně dělají po celém světě v čase, kdy vládnou velice energeticky silná data. Dnes je 11. 11., další obřad se bude konat 12. 12., pak 1. 1., a tak dále.“

Místo konání bude stále stejné?

„Ano, bude to stále na Starém Dvoře. Je to ve Žďáře takové strategické místo, všichni to tu znají.“

Tajemné postavy kolem ohně vytvořily netradiční hudební skupinu. Hlavní slovo tu má buben, dřívka i vařečky. Monotónní zpěv uklidňuje, díky němu se přenáší radost přítomných do okolí. Vyřčena byla všechna přání, své místo tu měly i modlitby. Očistný oheň spálil všechny strasti a splíny. Místo samé i jeho okolí bylo naplněno pozitivní energií. A kdyby se vám přece jen zdálo, že na vás skoro žádná nezbyla, nezoufejte. Přijďte sem do měsíce a do dne. 12. 12. Bude zapálen další „Oheň Hopiů“.