Nové Město na Moravě má nového kronikáře

Nové Město na Moravě má nového kronikáře

Kronika je důležitou součástí každého města či obce. Najít dobrého a ochotného kronikáře ale není nijak jednoduché. Novému Městu na Moravě se to povedlo.

„Po dlouhá léta jsme měli svého kronikáře, kterým byl pan Vyplašil, který však už kvůli svému věku se rozhodl činnost městského kronikáře ukončit,“ vysvětluje starostka Nového Města na Moravě Zdeňka Marková a dodává: „Není úplně jednoduché najít nového kronikáře, ale měli jsme šťastnou ruku, protože nabídku přijal pan Vít Křesadlo, který studoval obor archivnictví a historii a v současné době je zaměstnancem Moravského zemského archivu Brno s pracovištěm ve Žďáru nad Sázavou.“

Novopečený kronikář je také spoluautorem dvou dílů Historického kalendáře Nového Města na Moravě a autorem řady historických odborných publikací. Velmi blízko má i ke kronikářské činnosti, neboť již několik let působí jako metodik kronikářů v tomto regionu.

Spolu s výměnou kronikáře čekají Nové Město i novinky ve vedení kroniky. „Kronika byla psána po celou dobu ručně, a protože to má své kouzlo, bude to zachováno i nadále. Ale současně bude mít kronika i podobu elektronickou. Díky tomu bude možné si ji přečíst i na našich internetových stránkách. Uvažujeme i o tom, zda bychom se ji nepokusili přepsat do elektronické podoby i zpětně,“ informuje starostka.

Podobnou službu občanům i návštěvníkům už má na svých stránkách i Bystřice nad Pernštejnem. K dispozici je tu přepis kroniky od počátku první světové války až do roku 1950.