Velebné tóny varhan se poprvé rozezněly v poutním kostele ve Slavkovicích

Velebné tóny varhan se poprvé rozezněly  v poutním kostele ve Slavkovicích

Už jsme si pomalu zvykli, že jeden z nejmladších chrámů u nás, Kostel Božího milosrdenství a sv. sestry Faustyny ve Slavkovicích, přináší rok co rok pro své věřící a poutníky něco nového.

 

Vloni jeho bezprostřední okolí oživilo a obohatilo patnáct kamenných reliéfů křížové cesty, letos zase interiér kostela doplní zcela nové varhany. „S hudebním nástrojem v tomto poutním kostele se počítalo již od začátku, protože varhany jsou nedílnou součástí každého chrámu. Jsou důležité jak pro samotné bohoslužby, tak i pro věřící,“ říká zdejší farář Jozef Gruba SAC.

 

Návrhu těchto varhan se ujal Ludvík Kolek z Brna. Výběr architekta nebyl náhodný, neboť Ludvík Kolek je i „otcem“ celé stavby. Realizace jejich zhotovení byla svěřena do rukou osvědčené firmy „Žloutek a syn“ ze Zásady u Jablonce nad Nisou. „Po několika setkáních jsme se dohodli na konečné verzi. Výroba samotného nástroje nám trvala rok. Varhany mají čtyři sta padesát devět píšťal a sedm rejstříků,“ představuje slavkovický nástroj Bohumil Žloutek starší.

 

Firma „Žloutek a syn“ má v oboru varhanictví skvělé jméno. Její historie započala v Bystrém v Orlických horách, kde byl kostelníkem a hrobařem dědeček nynějšího majitele firmy. „Tehdy tam přišel mistr Poláček z Rychnova nad Kněžnou opravovat varhany. V té době nebyly ventilátory a musely se šlapat měchy. To bývala povinnost kostelníka. Můj otec, kterému bylo tehdy šestnáct, se nabídl, že je bude šlapat místo svého otce. Už tehdy tam chodil hrát jako muzikant a když mistr Poláček viděl chlapcův zájem, vzal jej do učení.“ Tak započala slavná varhanická éra rodu Žloutků.

 

Firma má na svém kontě nesčetně oprav starých nástrojů a výrobu čtyřiadvaceti nových varhan. Slavkovický nástroj je podle slov Bohumila Žloutka staršího velmi atypický. „Varhany jsou pověšeny na traverzách, tady jiná možnost nebyla. Proto jsou také spojeny elektricky s hracím stolem a to nejen traktura hrací, ale i traktura rejstříková. Ventilátor je zvlášť v místnosti. Bylo to všechno dost komplikované, tento nástroj je výjimečný nejen tím, že visí ve vzduchu, nýbrž i svým tvarem a systémem.“

 

Nemalou zásluhu na estetickém vzhledu varhan má i stolař Milan Suchý z Jam, který spolu s otcem a synem Žloutkovými nástroj usadil tam, kam patří. „Spolupráce je skvělá,“ pochvalovali si mistři varhanáři. Veškeré zakrytí muselo být realizováno pomocí magnetů, to aby nebyly znemožněny případné opravy.

 

Jeden ze slavkovických varhaníků, sedmnáctiletý Miroslav Janů, je s novým nástrojem také spokojený. „Na varhany už hraju více než tři roky, dříve jsem hrával v kostele v Jamách. Je tu i celkem dobrá akustika, takže i když jde o malý nástroj, docela to stačí.“

 

Slavkovické varhany budou požehnány v neděli, 11. dubna, při příležitosti letošní jarní pouti, jejímž hlavním celebrantem bude Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký. Výtěžek z této pouti bude použit na dovybavení kostela a poutního areálu.

PROGRAM:

od 12.00 hod.: Příležitost ke svátosti smíření

13.40 hod.: Úvodní slovo, zahájení

13.50 hod.: První přednáška, P. Mgr. Tomasz Kazański SAC

14.00 hod.: Druhá přednáška, Doc. ThDr. MUDr. Jaroslav Max Kašparů

14.30 hod.: Modlitba Korunky k Božímu milosrdenství

příprava ke slavnostní liturgii

15.00 hod.: MŠE SVATÁ

(Hlavní celebrant: Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký)

půl hodiny po mši svaté Cesta světla