Řešení nejproblémovější křižovatky by mělo být jasné do konce roku

Řešení nejproblémovější křižovatky by mělo být jasné do konce roku

Nejhorší dopravní situace v Novém Městě na Moravě je na křižovatce nad železničním přejezdem u nemocnice. Shodují se na tom chodci, řidiči autobusů a sanitek i sami představitelé města.

„Město si v oblasti dopravy nechává zpracovávat dopravní situaci na celém jeho území. Cílem studie je hledat řešení pro konkrétní, problematická místa. Jedním z nich je zastávka nad nemocnicí, ze které směřuje poměrně dost velké množství lidí do nemocnice. Už v minulosti jsme oslovili kraj Vysočina s tímto problémem, protože je to tak složité a finančně náročné, že bychom to podle mého názoru měli řešit společnými silami. Silnice v křižovatce jsou navíc majetkem kraje,“ přibližuje situaci starostka Nového Města na Moravě Zdeňka Marková.

Na inkriminované místo poukazuje i podnět občanů, který byl před nedávnem předán městskému zastupitelstvu. „Je podepsán převážně zdravotními sestřičkami z nemocnice, které dojíždí ze Žďáru nad Sázavou. Podnět má okolo dvou set podpisů. My už o tomto problémů víme a řešíme ho už delší dobu,“ uvedla starostka.

Ohroženi jsou tu nejen chodci jdoucí od zastávky k nemocnici. Komplikovaný je i příjezd sanitek ke zdravotnickému zařízení. Dvakrát v hodině tudy projíždí vlaky a pohyb sanitních vozů je tímto značně omezen. A spokojeni nejsou ani řidiči autobusů, kteří křižovatku využívají jako zastávku a točnu. Denně tady zastaví šedesát jedna spojů. Týdně přijíždí a odjíždí z této zastávky okolo pěti tisíc lidí. Je tu vysoký pohyb chodců, autobusů, sanitek i osobních automobilů.

První jednání s krajem proběhla už před třemi lety, ale k žádnému určitějšímu návrhu se zatím nedošlo. I proto se zastupitelstvo města rozhodlo přistoupit k celé věci aktivněji a požadovat konkrétní řešení. V nejbližší době by měl být vypracován projekt, na jehož realizaci by se mělo finančně podílet jak město, tak i kraj Vysočina.

Celou situaci navíc komplikují nevyřešené majetkové vztahy. Okolní pozemky nejsou v majetku města ani kraje a tak před jakýmkoliv rozhodnutím bude zapotřebí vykoupit přilehlé parcely od současných vlastníků.

Na řešení problému se nabízí tři možnosti. Nejlevnější z nich je spíše jakési provizorium, při němž by byl vybudován záliv naproti zastávce, odkud by vedl chodník přímo k nemocnici. To by ale neřešilo příjezd sanitek ani složitou situaci autodopravců.

Druhou možností řešení komplikované situace je vybudování okružní křižovatky. Finanční náročnost tu byla vyčíslena na více než deset miliónů korun. Ani takto by ale nebyli uspokojeni všichni zúčastnění.

Nejdražší varianta by znamenala vybudovat přímé propojení na silnici č. 19 a podjezd pod železniční tratí vedoucí přímo do nemocnice. Součástí by mělo být i vybudování dalších parkovacích ploch v této lokalitě.

„Další z možností je celý projekt rozdělit do několika etap. Nejdříve by mohl být vyřešen výstup cestujících a následně by se mohly připojit další etapy. Postupně by se dal dobudovat podjezd do nemocnice i přípojka na silnici č. 19. Vypracovali bychom koncepci celého řešení a v etapách bychom se dopracovávali do finální podoby,“ dodává místostarosta Stanislav Marek.

Příští týden chce město vyhlásit výběrové řízení na zpracování projektu, který by komplikovanou křižovatku nad nemocnicí konečně řešil. „Předpokládám, že do konce roku budeme mít jasno. Tato křižovatka je klíčová i pro pořádání mistrovství světa v biatlonu v roce 2013. Pokud by byla vůle kraje investovat do této oblasti ještě před začátkem mistrovství, museli bychom začít na této problematice intenzivně pracovat. Zpracovat projektovou dokumentaci, vykoupit pozemky. Příprava takovéto náročné investice není jednoduchá a není možné ji zvládnout v průběhu jednoho roku,“ vysvětluje Zdeňka Marková.