U Nového Města na Moravě havarovalo letadlo

Naštěstí ne doopravdy, ale v rámci cvičení všech složek integrovaného záchranného systému. Místem dopadu se stala sjezdovka na Harusově kopci, kam okamžitě po vyhlášení poplachu zamířili hasiči, zdravotníci i policisté.


Námětové cvičení začalo přesně ve třináct hodin. To už byla tříčlenná posádka a sedmadvacet cestujících „rozeseto“ po celém prostoru sjezdovky. Roli figurantů na sebe vzali žáci Střední zdravotnické školy Žďár nad Sázavou.

V jednu hodinu po poledni přišlo na telefonní linku 112 první oznámení, že za Novým Městem na Moravě spadlo letadlo. Řídící letového provozu až do této chvíle zkoušeli navázat spojení s posádkou a ověřit si podrobnosti tísňového signálu. Pilot ještě těsně před havárií stačil upřesnit, že na palubě letadla se nachází tři členové posádky a dvacet sedm cestujících. Že je tam také přibližně šest set kilogramů paliva a že letadlo nepřepravovalo žádné nebezpečné látky. Pak už byla komunikace přerušovaná a nesrozumitelná. Posléze už ani na opakované volání posádka nereagovala.

Na tísňovou linku telefonovali vzápětí i další svědci neštěstí. Stejně tak i řídící věž kontaktovala Záchranné koordinační středisko Praha. Sotva pár minut po prvním hlášení už bylo slyšet sirénu v Novém Městě na Moravě. Do osmi minut tady byly první vozidla. Přijela rychlá zdravotnická pomoc z Nového Města na Moravě, hned za ní policie a novoměstští hasiči.

Pak už šlo všechno jako na drátkách. Přijížděli další a další záchranáři, přiletěl i vrtulník záchranné služby a policie. Každý úkon, který byl v rámci záchranné akce proveden, pečlivě sledovali rozhodčí. Námětové cvičení mělo být nakonec vyhodnoceno a všechny chyby a nepřesnosti se stanou poučením pro příště.

Snad největší atrakcí pro přítomné diváky bylo sundávání zraněných z lanovky. Přibližně po sedmi desítkách minut po vyhlášení poplachu byli všichni zranění i mrtví ze sjezdovky a lanovky zaregistrováni a odvezeni. Okamžitě bylo také zjištěno, že tři cestující chybí. V tu chvíli přišla znovu řada na hasiče, kteří spolu s policisty vytvořili rojnici a začali prohledávat okolí. A ke slovu se dostal i kynolog se služebním psem.

Velké námětové cvičení, které mělo prověřit pohotovost záchranného integračního systému, proběhlo úspěšně. Organizace záchranných akcí byla promyšlená, nikdo zbytečně nezmatkoval a všichni ranění byli v co nejkratším čase ošetřeni a převezeni do zdravotnických zařízení. Pro případ, že by se podobné neštěstí skutečně stalo, jsou všechny složky záchranného integračního systému dobře připraveny.