Zájemci o stavbu rodinného domku v Novém Městě na Moravě mají šanci

Zájemci o stavbu rodinného domku v Novém Městě na Moravě mají šanci

Před dvěma lety Nové Město na Moravě doprodalo poslední volné stavební parcely na Brožkově kopci s tím, že další volná místa k výstavbě rodinných domků prozatím nemá.  

Teď se ale na zájemce o volné stavební parcely v Novém Městě na Moravě znovu usmálo štěstí. Soukromý investor se ujal nevyužívané lokality, nacházející se mezi Novým Městem na Moravě a obcí Maršovice, kde v současné době vzniklo okolo třiceti volných stavebních pozemků.

„Soukromý investor parcely zasíťoval a teď je prodává. Městu pak daruje komunikace, kanalizaci a veřejné osvětlení. To znamená, že veškeré inženýrské sítě a komunikace, které město v jiných částech spravuje, bude spravovat i tady. Existovala obava, že se tam nikdo jiný nedostane, ale my samozřejmě nechceme, aby ve městě vznikl nějaký podivný satelit. A nechce to ani současný investor,“ vysvětluje vztah Nového Města na Moravě a nově budované lokality starostka Zdeňka Marková.

Výstavba v této části města zajistí kromě jiného i nové dopravní spojení mezi obcí Maršovice a Novým Městem. Ústit bude nedaleko rybníku Koupaliště. „Toto dopravní spojení tam už prakticky je. Investor přesně dodržuje zastavovací studii vypracovanou městem, která s tím počítala. V tuto chvíli je dokončena první etapa a díky ní vznikla celá řada parcel, které jsou už nyní v nabídce. Troufnu si tvrdit, že je to v Novém Městě na Moravě jedna z nejkrásnějších lokalit k bydlení,“ říká starostka.

Místo, na kterém se nabízené pozemky nachází, bylo pojmenováno „Nad městem“. Stejný název získala i první zdejší ulice. Rada města nyní schválila i názvy dalších čtyř ulic, které v lokalitě vzniknou. „Měli jsme na výběr tři skupiny názvů ulic, kterými se zabývala kulturní komise. Jedna varianta vycházela z názvů jehličnatých stromů, druhá z názvů lesních plodů a poslední z názvů lesů,“ uvedla starostka. Noví majitelé parcel už dnes tedy vědí, že jejich domky budou stát na ulici Modřínové, Smrkové, Borové či Jedlové.

Výběr jmen nových ulic byl ovlivněn názvem ulic v jiných částech Nového Města na Moravě. Ty nosí převážně jména významných novoměstských rodáků a osobností, které zde žily nebo měly s Novým Městem na Moravě něco společného. Záměrem radních bylo novou lokalitu výrazně odlišit, čímž by se místním i návštěvníkům usnadnila orientace. Podle Zdeňky Markové ale rada města přihlížela i k dalšímu aspektu: „Máme za to, že názvy jsou dostatečně krátké. Přemýšleli jsme i nad tím, když se vpisují jména ulic do určitých formulářů, tak aby nebyly zbytečně komplikované a dlouhé.“