Namísto „Dne dětí“ bylo „Setkání občanů“

Namísto „Dne dětí“ bylo „Setkání občanů“

Moravecké Pavlovice a Habří patří k těm nejmenším vesničkám v kraji Vysočina. A přesto dokážou společně hospodařit, budovat, vydávat publikace a organizovat kulturní akce.

Cesta ke společné existenci byla poměrně trnitá. Moravecké Pavlovice byly samostatnou obcí, kdežto Habří patřilo pod nedaleký Strážek. „Obyvatelé Habří nebyli se Strážkem spokojeni a říkali, že by se mnohem raději připojili k nám. Sousedili jsme katastry, obce tedy podepsaly „Dohodu o změně hranic obcí“ a habrský katastr byl prodán Moraveckým Pavlovicím. My jsme v té době měli také existenční problémy, protože nás bylo málo. Nakonec vzniklo spojení k oboustranné spokojenosti,“ vysvětluje starosta Moraveckých Pavlovic Josef Havránek.

Už tři roky patří tedy Habří se sedmadvaceti trvale pobývajícími pod Moravecké Pavlovice, které evidují dvacet osm stálých obyvatel. „Za ty tři roky se nám podařila spousta věcí. Tím, že jsme najednou měli mnohem větší rozpočet, mohli jsme si dovolit zaplatit někoho, kdo nám vypomohl s administrativou. Tím pádem jsme měli více času na konkrétní akce. Podařilo se nám upravit několik polních cest, náves v Moraveckých Pavlovicích, v Habří zase točnu a autobusovou zastávku. Více investovat můžeme pouze v případě, že se nám podaří získat nějaké peníze z „Programu obnovy venkova“,“ sdělil Josef Havránek.

Přestože by se to snad někomu mohlo zdát málo, pro obce velikosti Moraveckých Pavlovic a Habří je to naopak mnoho. A tím to zdaleka nekončí. Obec Moravecké Pavlovice už má také dvě vlastní publikace, jejichž autorem je Václav Zábrša. Habří tato radostná událost podle slibů autora teprve čeká.

Obě obce jsou natolik malé, že nemají žádné zájmové spolky, školu ani obchod. Šťastnější Habří má alespoň hostinec. A právě tady dochází rok co rok k jediné společenské akci pořádané obcí, kterou je „Setkání občanů“, což potvrzuje i pan starosta: „Jinde dělají „Dětské dny“, my děláme setkání občanů. To je naše kulturní vyžití. A jsme s ním spokojeni.“

Letošní setkání bylo opět nadšeně přijato občany obou obcí. Sjelo a sešlo se jich tolik, že salónek „Hostince Habří“ málem nestačil. Po dlouhé době si zase mohli známí v klidu popovídat. Velkou pozornost vzbudily i historické fotografie, které zde byly právě pro tuto příležitost nainstalovány, stejně jako „Pamětní kniha Moraveckých Pavlovic“. Příjemná hudba, skvělé jídlo a dobré pití dokonale vykouzlily atmosféru pohodového setkání.