„Dům jistoty“ nebude pro alkoholiky ani drogově závislé,“ slibuje starostka

„Dům jistoty“ nebude pro alkoholiky ani drogově závislé,“ slibuje starostka

Veřejnost v Novém Městě na Moravě má nové téma k diskusi. Městem proběhla fáma o záměru radnice vybudovat centrum bezdomovců z celé Vysočiny.

Podle „zaručených“ zvěstí měl být tento dům pro lidi, kteří jsou kvůli svému původu, odlišnému životnímu stylu nebo drogové závislosti ve svých městech opomíjení a nechtění a radnice se jich chtějí zbavit.

„„Dům jistoty“ je záměr, který vzešel z potřeb novoměstské komunity. Žádné město se nemůže tvářit, že nemá lidi, kteří se občas dostanou do životní nouze, ať už jsou to osobní bankroty, týrání nebo jakýkoliv zdravotní handicap. „Dům jistoty“ by měl řešit potřeby těchto osob. V žádném případě tam nesmí být přijímáni lidé závislí na drogách a alkoholici,“ snaží se rozptýlit obavy novoměstských občanů starostka Zdeňka Marková.

Projekt na novoměstský „Dům jistoty“ zahrnuje chráněné bydlení, které sestává z dvanácti malých bytů o rozsahu dvacet devět čtverečních metrů. „Druhá část projektu počítá s tím, že dát jenom střechu nad hlavou těmto lidem nestačí. Potřebují se zorientovat i v základních sociálně ekonomických dovednostech. Proto by v „Domě jistoty“ mělo působit i centrum zaměstnanosti, které by pro tyto lidi organizovalo práci. Předpokládáme úzkou součinnost s Úřadem práce,“ dodává starostka.

Cílem centra zaměstnanosti by mělo být nabízet práci nejen obyvatelům samotného „Domu jistoty“, ale také nezaměstnaným občanům města. Ať už by šlo o práce úklidové, či jednoduché administrativní úkony.

S prvotní myšlenkou na vytvoření „Domu jistoty“ přišlo podle slov Zdeňky Markové občanské sdružení „Sdružení Nové Město na Moravě“, které se věnuje sociální oblasti a doplňuje nabídku sociálních služeb na území Nového Města na Moravě. „Provozování „Domu jistoty“ by mělo mít svou jasnou a srozumitelnou ekonomiku a v žádném případě by tu neměl být prostor pro narkomany a alkoholiky, kteří patří do jiných zařízení,“ znovu vysvětluje výchozí ideu starostka.

Obavy novoměstských občanů, že by „Dům jistoty“ mohl sloužit jiným účelům, jsou tak jako tak v tuto chvíli naprosto neopodstatněné. V současné době nebyl totiž vypsán žádný dotační titul, na který by radnice se svým projektem mohla dosáhnout. „Z vlastních zdrojů určitě „Dům jistoty“ stavět nebudeme. Vždycky to bude záviset na dotačních titulech, které budou v budoucnu vypsány. A kdybychom snad měli přemýšlet, jestli nějak pozměnit obsah, abychom dosáhli na dotace, tak bychom nejspíše uvažovali o centru pro alzheimeriky. Na území města jich máme hodně, a když mluvíme o tom, jak zvyšovat kvalitu nabízených sociálních služeb, tak se často hovoří o prostoru, který by byl právě pro lidi postižené alzheimerovou chorobou,“ sdělila starostka.

„Dům jistoty“, který představuje investici přibližně třicet šest miliónů korun, by ale v horizontu příštích čtyř let v Novém Městě na Moravě podle Zdeňky Markové určitě stát neměl.