Technické služby byly úspěšné v dotacích na svozovou techniku

Technické služby byly úspěšné v dotacích na svozovou techniku

Slovo „odpad“ je čím dál častěji skloňováno ve všech pádech. Spolu se zvyšováním životní úrovně jde ruku v ruce stále větší produkce odpadu, který je nutné nějakým způsobem likvidovat.  

Pro Nové Město na Moravě a přilehlé okolí řeší tuto problematiku Technické služby s. r. o. „Jsme společností, která provádí svoz komunálního odpadu a jeho následnou likvidaci, údržbu zeleně v letních měsících, v zimě zase údržbu komunikací, opravy bytů a bytového fondu. Pro Nové Město na Moravě jsme také správcem pohřebišť. A provozujeme i kamenolom,“ uvádí veškerou činnost jednatel společnosti František Laštovička. „Ještě provádíme opravy a údržbu veřejného osvětlení a opravy komunikací,“ doplňuje vedoucí provozu Marek Kučera.

 

Velmi pestrá činnost technických služeb ale vyžaduje také bohaté technické zázemí. Proto firma vlastní dvě svozová vozidla, z nichž jedno už ale má, bohužel, svá nejlepší léta za sebou. „Je nutná jeho obměna, máme poměrně vysoké náklady na opravu tohoto vozidla,“ potvrzuje František Laštovička.

 

Kromě svozových vozidel disponují novoměstské Technické služby ještě dalšími auty, traktory, vysokozdvižnou plošinou a nakladači a také drobnou mechanizací, jako je například bourací kladivo, motorová pila, elektrocentrála a další nezbytnosti, bez kterých se žádná podobná firma neobejde.

 

Letos se jejich vozový park rozrostl o další vozidlo. Díky úspěšně získané dotaci ze Státního fondu životního prostředí může firma čerpat téměř šest miliónů korun na pořízení svozového vozidla na bioodpad. „Projekt se nám podařilo vypracovat ve spolupráci s odbornou firmou. A byli jsme úspěšní. Obdrželi jsme dotaci na devadesát procent uznatelných nákladů, což je mimořádný úspěch. Podobné subjekty, jako jsme my, většinou dostávají dotace jen kolen čtyřiceti až padesáti procent,“ netají se svou spokojeností jednatel společnosti.

 

Vůz na bioodpad už tedy v Novém Městě na Moravě bude, nyní je už na městu samotném, aby se pustilo do projektu a požádalo o dotaci na chybějící kompostárnu. Vozový park Technických služeb s.r.o. by mohl být v podané žádosti příjemným bonusem. Prozatím se ale budou novoměstští muset spokojit s odvozem bioodpadu do Žďáru nad Sázavou, kde již potřebné zařízení k jeho likvidaci existuje.

 

Technické služby v Novém Městě na Moravě ale pošilhávají i po dalších dotačních titulech. „Abychom neusnuli na vavřínech, tak bychom chtěli jít do dalších dotací. Rádi bychom tímto způsobem získali zejména finance na opravu recyklačního dvora. Hodilo by se nám také nové čistící, zametací vozidlo. A máme ještě jeden sen. Rádi bychom vybudovali překladiště komunálního odpadu,“ svěřuje se s plány firmy Marek Kučera. A František Laštovička informaci doplňuje: „ Jedná se nám o to, že vozíme komunální odpad na poměrně daleké skládky, což navyšuje náklady na jeho likvidaci. Pokud by se nám podařilo realizovat nějaké překladiště, pak by se tam odpad koncentroval a poté by byl naložen na velkoobjemové kontejnery a odvezen. Tímto by se daly ušetřit náklady na dopravu, čímž by se také snížila cena likvidace odpadu.“