Aby se duše mohly ohřát

Aby se duše mohly ohřát

Rok se s rokem sešel a máme tu opět listopad. Měsíc plný šedivých chuchvalců mlhy, prvního sněhu a posledního spadaného listí. Měsíc, který začíná svátkem všech svatých a vzpomínkou na zesnulé.  

V první listopadové dny navštěvujeme hřbitovy mnohem častěji, než v kterékoliv jiné dny v roce. Také my jsme se vydali na místo posledního odpočinku navštívit ten „svůj“ hrob. Byl úplně skryt pod záplavou věnců a květin, plápolalo na něm několik zapálených svící. To aby se, podle prastaré keltské tradice, duše zemřelých měly kde ohřát.

 

Ne všechny poslední příbytky zemřelých ale mají stejný osud. Na novoměstských hřbitovech je také pár hrobů, které nezdobí jediná kytička, kde neplápolá jediný plamínek. A když ano, tak jen tak symbolicky. A tak jsme přinesené svíčky a květy pokládali na hroby, které nám připadaly tak trochu zapomenuté.

 

Kytičku i svíčku od nás dostal básník Petr Křička, jehož hrob velmi výstižně zdobí „šípkový keř“. Stejný název nese také jeho první básnická sbírka, která jej rázem proslavila. Šípkové keře potkával na své milované Vysočině neustále, byl to keř symbolizující drsný život chudého kraje. A právě šípkový keř, který dokáže potěšit i zranit, zůstal básníkovi věrný i po smrti.

 

Nevynechali jsme ani hrob Leandra Čecha, dlouhodobého ředitele zdejší reálky a významnou osobnost novoměstských dějin. Mimo svou pedagogickou činnost byl také uznávaným literárním kritikem a spisovatelem. Přestože jeho jméno nese i jedna z novoměstských škol, na jeho hrobě nesvítila ani jedna svíčka.

 

O něco lépe na tom byl Josef Svítil, lékař, básník a spisovatel, který svá díla vydával pod pseudonymem Jan Karník. I jemu jsme zapálili svíčku, stejně jako sochaři Vincenci Makovskému, na nějž „jeho“ novoměstští také pozapomněli.

 

Plamínek našich svíček zaplál i před několika dalšími hroby. Na některých náhrobcích už jsme jen těžko mohli přečíst jména těch, kteří zde spí věčným spánkem. Opuštěných hrobů bylo hodně, svíček nám velmi rychle ubývalo. Až nezbyla ani jediná. Ale příští rok jich vezmeme mnohem více. Aby se i další duše mohly v první listopadové dny ohřát.