O jedné z nejmenších obcí už vyšly dvě publikace

O jedné z nejmenších obcí už vyšly dvě publikace

Moravecké Pavlovice s devětadvaceti stálými obyvateli zcela jistě patří k nejmenším vesničkám kraje Vysočina. Přesto se jako jedna z mála může pochlubit, že o ní v posledních letech byly napsány už dvě knížky.

 

Autor obou výtisků je Václav Zábrša, který se po odchodu do důchodu začal aktivně věnovat své největší zálibě – historii. „Historie je můj velký koníček. Původním povoláním jsem stavební inženýr a své povolání jsem dělal takříkajíc proti své vůli. Vykonával jsem ho celých čtyřicet let. Vložil jsem do něj pilnost, houževnatost a poctivost, to stačilo. A teprve, když jsem odešel do důchodu, tak jsem se vrátil k tomu, co mě nejvíc baví.“

 

Vyšly už dvě knihy týkající se jedné z nejmenších obcí. Co všechno v nich najdeme?

„První kniha bude asi nejvíce zajímat rodáky a zasvěcené. Tenkrát jsem ještě netušil, že vydám i druhou knihu. Takže jsem do té první dal co nejvíce informací o historii obce i o jednotlivých usedlostech -historii i rodokmeny. První publikace je určena spíše odborné veřejnosti.“

 

A kniha druhá?

„Druhá kniha se od té první podstatně liší, přestože na ni navazuje. Jsou v ní zaznamenány dějiny Moraveckých Pavlovic ve dvacátém století až po dnešní časy. V knize už nejsou věděcko-historická fakta. Je čtivější, je tu i několik zajímavých příběhů. Například o sošce sv. Pavla, která se najednou objevila při sepisování první knížky. Najdete tu také příběh buku, černých čápů nebo hraničních kamenů. Nečerpal jsem už tolik z archivů, jako spíše z domácích zdrojů a obecních kronik. Od té první se liší i rozsahem a stylem psaní. Je určitě čtivější. Také jsem se pokusil vložit do ní co nejvíce historických fotografií.“

 

Chystáte nějakou další publikaci?

„Už dlouhou dobu kroužím kolem obce Habří. V devadesátých letech jsem zjistil, že Habří je jednou z nejzajímavějších vesniček bývalého panství Mitrovského. S tím souvisí i další knížka, kterou jsem před nedávnem dokončil – Střítež. Historie Stříteže se prolínala s historií Habří, i když historie Habří je opravdu jedinečná. Takže když jsem sháněl informace o Stříteži, našel jsem spoustu drobností o Habří. Materiálů je opravdu hodně. Kromě samotné historie Habří mě navíc velmi zaujaly tři zdejší svobodnické grunty, k nimž už mám také spoustu odkladů. A neméně zajímavé jsou i přilehlé osady Nivy a Lopaty. Čeká mě ještě hodně práce.“

 

Oba dva díly „Moraveckých Pavlovic“ (1350 – 1900 a 1900 – 2010) si můžete objednat na adrese: Obec Moravecké Pavlovice, 592 62 Nedvědice, za cenu 200 Kč za kus.