Kříže, pomníčky, mezníky

Kříže, pomníčky, mezníky

Úspěšná výstava nazvaná Pomníčky, kříže, hraniční kameny, která v loňském roce proběhla v Křižánkách, má své pokračování. Její autoři, bratři Vladimír a Josef Černí, vydali letos knížku se stejným námětem.

 

Jak sami píší hned v úvodu, publikace není rozhodně míněna jako turistický průvodce. Je to spíše vzpomínka na lidi a místa, která připomínají jejich smutné životní osudy a jiné zajímavosti. A protože se tito mlčenliví a přece tolik výmluvní svědci minulosti nachází převážně v lesích, tak se partnerem bratrů Černých při tvorbě publikace stal podnik Lesy České republiky v Novém Městě na Moravě.

 

Od výstavy k vydání knihy uběhla poměrně dlouhá cesta. „Výstava měla velký ohlas a tak na nás lesní personál tlačil, abychom udělali i něco dál. A tak jsme se postupně pustili do psaní a fotografování,“ říká Vladimír Černý.

 

Bratři Černí mají s revírníky a dalšími zaměstnanci Lesů ČR velmi úzké vztahy. Spolupracují nejen na poli pracovním, ale také při záchraně pomníčků, které lze ve zdejších lesích najít. „Snažíme se pomníčky a kříže, o kterých víme, opravovat z finančních prostředků Programu 2000. Ten si klade mimo jiné za cíl zajištění údržby a obnovy pomníčků a jejich okolí. Nicméně ani my jsme neměli ponětí, kolik křížků, mezníků a pomníčků tady v rámci lesní správy máme. Z tohoto důvodu je pro nás kniha bratrů Černých velikým přínosem,“ ocenil práci Josefa a Vladimíra Černého lesní správce Josef Pollak.

 

Devatenáct křížů, dvacet devět pomníčků a třiadvacet mezníků je navíc doplněno i fotografií železného sloupku, který stával při okresní silnici z Kadova do Herálce. Byl odlit v kadovské huti a podle pověsti jej na místo dopravil legendární Honza z Bříšče neboli Jan Staněk z Vříště. Zda tomu tak opravdu bylo, či ne, to se asi nikdy nedozvíme. Jisté ale je, že na místě, kde sloupek stával, lze nyní nalézt pouze jeho betonovou kopii. Originál byl v zimě na přelomu roku 1995 – 96 neznámým pobertou ukraden.

 

Památek na minulost je ale v novoměstských lesích a jejich okolí mnohem více, než lze v publikaci nalézt. „Míst, kde se něco stalo, ať už šlo o nešťastnou náhodu nebo přirozenou smrt lidí pracujících v lese, je hodně. Nebylo v našich silách zvládnout všechno. Někde také chybí dokumentace, jinde pamětníci. Všechno jsme opravdu neobsáhli, ale chystáme dotisk, kde by toho mělo být ještě o něco více,“ slibuje Josef Černý.

 

První díl knihy Kříže, pomníčky a mezníky na Novoměstském panství a okolí byl právě pokřtěn. A hned vzápětí byl slíben i dotisk. Pouhých osmdesát kusů bylo okamžitě rozebráno, respektive rozdáno. „Knihy jsou neprodejné, dostávají je od nás lidé, kteří pracují v lesích a kteří spolupracují s Lesy ČR. Za peníze jsme je zatím neprodávali,“ uvedli bratři Černí a jedním dechem dodávají: „Pokud by ale někdo měl opravdu velký zájem, snad bychom mu mohli publikaci přenechat za symbolickou cenu. Nechceme na ní vydělat. Do komerčního prodeje by určitě nešla.“

 

Dotisk této jedinečné publikace je plánován na počátek příštího roku. Knížka by měla být obohacena především o další mezníky, na které se teď bratři Černí zaměřili. „Jednalo by se o část zemské hranice. Na jedné straně ji tvoří řeka Svratka, na jihu pokračuje lesem. A v lesích je spousta kamenů označených křížem, což je původní značení zemské hranice. Na ně jsme se teď převážně zaměřili,“ prozradil Josef Černý.