Když hřeje vánoční plamínek

Když hřeje vánoční plamínek

Rok co rok k nám v tento čas putuje Betlémské světlo. Nejinak tomu bylo i letos.  

Nasvícený kostel svaté Kunhuty, rozzářený vánoční strom a pod ním lidé s lucerničkami čekající na hořící plamínek – takto vypadalo v předvečer Štědrého dne Vratislavovo náměstí v Novém Městě na Moravě.

 

Centrem města zněl zpěv koled, to aby si čekající nějak ukrátili dlouhou chvíli. A už tu byl pastýř s živým světlem a se svým vánočním příběhem. Vyprávěl o tom, kterak podědil plamínek třepetající se v lucerně od starého pastýře, ten jej dostal také od jiného pastýře a tak se světélko dědilo z generace na generaci.

 

A povídalo se, že úplně prvnímu z celé řady pastýřů, starajících se o plamínek, jej předal samotný anděl a to v den, kdy na nebi zazářila letící hvězda, a ve městě Betlémě se ve chlévě na slámě narodil Ježíšek.

 

Světýlko prý taky dokáže způsobit malý zázrak. Novoměstskému pastýři pomohlo například najít ztracené ovce.

 

Plamínek pak putoval do mnoha dalších lucerniček, které k němu přistrkovaly nedočkavé ruce. Každý chtěl Betlémské světlo, které potěší a zahřeje u srdce a přinese do domácností vánoční štěstí, klid a pohodu.