Zájem o soutěž vyhlášenou CHKO byl minimální

Zájem o soutěž vyhlášenou CHKO byl minimální

Pouze dva zájemci reagovali na výzvu Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy a přihlásili se do soutěže pro žáky a studenty všech typů škol nazvané „I malý příběh je vždy jedinečný“.  

Ochranáři oslovili dvě gymnázia a několik desítek základních škol. Jejich záměrem bylo, aby se děti a studenti nejen zapojili do soutěže, ale aby se především vydali do přírody. Podstatou bylo zdokumentovat jakýkoliv příběh odehrávající se v přírodě. Organizátoři očekávali záplavy fotografií, neboť chráněná krajinná oblast nabízí nespočet zajímavých a jedinečných momentů.

 

„Bohužel musím přiznat, že jsme měli jen dvě reakce, což nás obrovsky zklamalo,“ říká Jaromír Čejka ze Správy CHKO. Zajímavostí je, že ze dvou přihlášených je pouze jeden bydlící na území Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy. Druhý soutěžící je žákem základní školy v Novém Jičíně, který se nějakým způsobem o této soutěži dozvěděl.

„Nemuseli jsme ani svolávat žádnou speciální komisi, která by obě práce posoudila. Tomáš Bláha zaslal fotografie nazvané „Hledání partnera“ a je na nich zdokumentováno, kterak se v Jamách na rybníku objevil párek labutí a jak se k sobě chovaly. Je to žák základní školy ve Žďáru nad Sázavou a stal se vítězem naší soutěže,“ sdělil Jaromír Čejka.

 

Druhé místo patřilo přespolnímu soutěžícímu, který na Správu CHKO Žďárské vrchy zaslal sérii fotografií bledulí jarních ze Světnovského údolí. Vojtěch Poul ze základní školy z Nového Jičína nazval svou soutěžní práci velmi výstižně „Bílý koberec“.

 

Oba výherci dostanou kromě věcných cen i něco navíc. „Chtěli bychom jim připravit takový „Den otevřených dveří“ u nás, v CHKO. Pro soutěžícího mimo CHKO Žďárské vrchy bychom připravili celý víkend. Pozvali bychom jej i s rodiči na Správu CHKO a celý víkend bychom se jim věnovali,“ přednesl lákavou nabídku mluvčí CHKO.

Ochranáři si nemyslí, že by nezájem o soutěž byl způsoben pouze netečností dětí. „Myslíme si, že školy zřejmě s námi dodanou informací o soutěži už dále nepracovaly. Zřejmě se nenašel nikdo, kdo by si to vzal za své a dětem to nějakým způsobem přednesl nebo zprostředkoval. Je to velká škoda,“ vysvětluje stanovisko organizátorů Jaromír Čejka.